You are here

Ældre Sagen Besøg hos TV2 Teglholmen

Dato: Lørdag den 24. oktober 2020 Tid: Kl. 13:30 - 15:30
TV2 Teglholmen
Teglholm Allè 16, 2450 SV
Andet
150
Hør af kompetente rundvisere om husets historie, programplanlægning og seertal.

Se hvorfra der sendes Station2 og Sportsudsendelser m.m. Arr. nr. 304. Skriv medlemsnr. ved betaling. Tilmelding senest 9.oktober. Maks 30 antal deltagere Lidt koldt at drikke undervejs.

Pris for ikke medlemmer kr. 175,- Kom præcis. Evt. Bil skal registreres i receptionen. Ring 39757575 vedr. parkering.