You are here

Dialogmøde om Vallensbæk Stationstorv syd

Dato: Mandag den 20. maj 2019 Tid: Kl. 18:00 - 20:00
Havet
Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Møder
Til dialogmødet den 20. maj om Vallensbæk Stationstorv Syd, kan du få mere viden og stille og få svar på spørgsmål om projektet.

Lokalplan 107, Vallensbæk Stationstov Syd, skal skabe nye muligheder for boliger på stationstorvet. I den nye lokalplan gør vi plads til 67 nye boliger, i forlængelse af den eksisterende centerbebyggelse. Når vi gør plads til de nye boliger, sørger lokalplanen samtidig for, at varegården bliver dækket af, så vi sænker støjen. På den måde bliver levering af varer til butikkerne forenelig med et boligområde.  

I lokalplanen gør vi ikke kun plads til nye lejligheder. Med 67 nye lejligheder følger også 67 nye parkeringspladser. I den nye lokalplan bliver der kun plads til nye boliger, ikke nye butikker.