You are here

Informationsmøde om forslag til Affaldsplan 2019-2030

  • Affaldsplan 2019-2030

    Billede af Vallensbæk Havn

Dato: Tirsdag den 13. august 2019 Tid: Kl. 17:00 - 18:30
Havet Vallensbæk Kultur- og Borgerhus
Vallensbæk Stationstorv 100
Møder
Gratis

Der er ikke krav om tilmelding for deltagelse. Vi vil dog gerne have en idé om, hvor mange der deltager, da der bliver serveret en let forplejning.

Tilmelding kan ske til Center for Teknik på mail cet@vallensbaek.dk eller telefon 4797 4323. 

Affaldsplan 2019-2030 har en gennemgående vision:
Affald + mennesker = ressourcer.

Derudover har affaldsplanen fire overordnede temaer:

  • Mere og bedre genanvendelse
  • Smartere affaldsløsninger
  • Sammen om affald
  • Skadelige stoffer ud af affaldet 

Affaldsplanen indeholder 10 indsatsområder og 22 aktiviteter, som understøtter indsatsområderne.