You are here

Offentligt menighedsrådsmøde

Dato: Tirsdag den 10. november 2020 Tid: Kl. 17:30 - 19:00
Vallensbæk Kirkes Sognegård
Kirkebakke Allé 9
Møder
Gratis
Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet foregår i Sognegården. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager. Menighedsrådet arbejder med fokus på at holde kirkeskatten så lav som mulig og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau. 

Vallensbæk Menighedsråd består af 20 medlemmer, heraf 15 valgte medlemmer, sognets 4 præster samt en medarbejderrepræsentant.

Dagsorden og referat kan ses på hjemmesiden: www.vallensbaekkirke.dk