You are here

Kommunalbestyrelsen - 24-04-2019

Dato: Onsdag den 24. april 2019 Tid: Kl. 17:30
Udvalg: Kommunalbestyrelsen
Sted: BEMÆRK! Lukket møde kl. 16:30
 • Punkt 1 Godkendelse af dagsorden

  Beslutningstema

  Kommunalbestyrelsen skal godkende mødets dagsorden.

  Indstilling

  Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen

  • at godkende dagsordenen

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Sagen blev behandlet sidst på den ordinære dagsorden.

   

  Godkendt.

 • Punkt 2 Orientering om opstart af VVM for Holmene

  Beslutningstema

  Hvidovre Kommune opstarter processen omkring VVM-redegørelse for deres projekt Holmene. Vallensbæk Kommune er blevet bedt om at komme med input og bemærkninger til de emner, der skal behandles i VVM-redegørelsen, inden Hvidovre Kommune sender opgaven omkring VVM-redegørelsen i udbud.

   

  Fristen for indsendelse af input og bemærkninger er 30. april 2019.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen.

   

  Center for Teknik indstiller,

   

  • at forvaltningen udarbejder et svar til Hvidovre Kommune som godkendes senest mandag den 29. april af de tre partiformænd i kommunalbestyrelsen, hvorefter svaret bliver sendt til Hvidovre Kommune den 30. april 2019

  Sagsfremstilling

  Hvidovre Kommune har sendt et brev om, at de opstarter processen omkring VVM-redegørelse (vurdering af virkninger for miljøet) for Holmene. Brevet er vedlagt som bilag.

   

  Holmene, som Hvidovre Kommune ønsker at etablere ud for det eksisterende Avedøre Holme, er i alt ni kunstige øer. Øerne skal danne rammen om et nyt erhvervsområde, med plads til 380 virksomheder og op til 12.000 medarbejdere. Samtidigt vil en femtedel af Holmene bestå af rekreative områder.

   

  I brevet oplyser Hvidovre Kommune, at de er i gang med udbudsprocessen for VVM-redegørelsen for Holmene og har udarbejdet en liste over de emner, de mener VVM-redegørelsen skal undersøge. De beder i den forbindelse om input til yderligere emner, der bør være genstand for en undersøgelse. Listen over emner kan ses i bilag 2.

   

  Da der er frist for at svare Hvidovre Kommune den 30. april, foreslår forvaltningen, at der bliver lavet et udkast til svar, som bliver sendt til godkendelse hos de tre partiformænd i kommunalbestyrelsen, inden det bliver sendt til Hvidovre Kommune.

   

  Hvidovre Kommune har sendt lignende orientering og ønske om input til borgmestrene i Tårnby, Brøndby, Ishøj og Greve kommuner. 

   

  VVM-redegørelsen vil senere komme i høring, hvor der vil være mulighed for at komme med høringssvar. De input der bliver sendt nu afskærer ikke Vallensbæk Kommune fra at komme med høringssvar i den egentlige høringsperiode.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Ingen bemærkninger.

  Sammenhæng til udviklingsstrategien

  Ingen bemærkninger.

  Kommunikation

  Efter partiformændenes godkendelse, sender forvaltningen høringssvar til Hvidovre Kommune.

  Retsgrundlag

  Ingen bemærkninger.

  Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-04-2019

  Godkendt.