You are here

Social- og Sundhedsudvalget - 03-05-2018

Dato: Torsdag den 3. maj 2018 Tid: Kl. 8:01
Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget
Sted: Mødelokale Skyen
 • Punkt 1 Midler til bedre bemanding i hjemmepleje og på plejehjem

  Beslutningstema

  Godkendelse af redegørelser vedrørende anvendelse af midler til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger 2018.

  Indstilling

  Sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget

   

  Center for Pleje og Omsorg indstiller,

   

  • at vedlagte redegørelser godkendes

  Sagsfremstilling

  I finansloven 2018 – 2021 er afsat midler til bedre bemanding. På Kommunalbestyrelsens møde den 21. marts 2018 blev givet tillægsbevilling på 1,224 mio. kr., som er Vallensbæk Kommunes andel af midlerne afsat på finansloven.

   

   

  På møde den 3. april 2018, er udvalget under meddelelser orienteret om, at Vallensbæk Kommune modtager 1,224 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen, og at ønsker fra alle medarbejdere kunne opfyldes.

   

  Center for Pleje og Omsorg har fremsendt redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet inden fristen den 1. april 2018. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder om politisk godkendelse af redegørelserne, som vedlægges denne dagsorden.

  Økonomi- og personalemæssige konsekvenser

  Der er givet nødvendig tillægsbevilling til at modtage og anvende 1,224 mio. kr.

   

  Der er personalemæssige konsekvenser idet, medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentre, som har ønske om det har fået mulighed for at gå op i tid.

  Sammenhæng til kommuneplanstrategi

  Delvision 3, et sundt liv er et godt liv

  Kommunikation

  Ingen.

  Retsgrundlag

  Finansloven.

  Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den 03-05-2018

  Godkendt.

   

  Nina Lumby Pinto Ferreira har meldt afbud og deltog ikke under behandling af punktet