samlet_ej_automatiske_bevillingsoverfoersler_til_2018.pdf