You are here

Smart City

I Vallensbæk bruger vi teknologi til at løse udfordringer og nå drømme - med det hele menneske i fokus.

Opsamling og brug af data (Smart City) gør det muligt at informere, involvere og aktivere kommunens borgere i langt højere grad end tidligere.  

Byens data gør det samtidig muligt for politikere og ansatte i kommunen at træffe bedre beslutninger og skabe en mere bæredygtig drift af kommunens byrum, bygninger og grønne arealer. Det kan vi gøre gennem optimering og automatisering af arbejdsgange. Vi kan også i højere grad understøtte vores samarbejde med andre kommuner gennem dataindsamling. 

Grønt strøg med Smart City-tiltag 

Smart City forbedrer blandt andet kommunens fritidsaktiviteter.  

Det grønne strøg vil løbende blive opdateret med Smart City-tiltag. Allerede nu er der et interaktivt boldbur, og senere vil der komme en lys- og wi-fi-bænk og en fortællebænk.  

Lys- og wi-fi-bænk  

Den digitale bænk er solcelledrevet og udstyret med strømforsyning til de mere grå dage. Når du sætter dig på bænken, har du mulighed for at lade din telefon op og gå på wi-fi.  

Du kan sætte dig her og tage en pause i byens rum, samtidig med at du kan få en snak med andre, der sidder her og lader op.  

Læs mere om bænken her. 

Boldbur med digitale spil 

Fra bænken kan du skue det nye boldbur – football lab. Her er der fire målrammer, som er udstyret med tre digitale spil, som du kan indstille via et panel på siden af boldburet. Når du scorer et mål, kvitterer buret med klapsalver.  

Du kan oprette dig som bruger og følge med i dine highscorer, se din udvikling og konkurrere mod dine venner – også selvom I ikke er på banen samtidig.  

Du kan læse mere om boldburet her.  

Fortællebænk 

Hen mod sommeren 2019 etablerer vi en digital fortællebænk i samarbejde med Egholmskolen. Når du sætter dig på bænken, vil du høre historier fortalt af skolens børn. Over tid kan historierne skiftes ud, så der hele tiden er plads til nye historier og nye fortællinger.  

Trafik med smart city-tiltag 

Smart city-tiltag kan gøre gavn, når det handler om at lette trafikken i myldretiden eller på stærkt trafikerede veje. Med eksisterende data fra lyssignaler, Movias busdata og andet kan vi optimere og forbedre fremkommeligheden i myldretider.  

Vi vil reducere trængsel og kødannelser på Vallensbæk Torvevej  

I samarbejde med Gate 21 vil der i løbet af foråret 2019 blive opsat en prototype i lyssignalet ved Vallensbæk Torvevej / Park Allé / Nordmarksvænge. 

Prototypen er et system, der på baggrund af data om trafikken på Vallensbæk Torvevej, skal være med til at styre lyssignalet ved Vallensbæk Torvevej / Park Allé / Nordmarksvænge. Det kan eksempelvis betyde, at vi forlænger tiden, der er grønt i den ene retning for at reducere trængsel og kødannelser.  

Vi skal med prototypen demonstrere, hvordan det kan give mening at bruge eksisterende data. Vi skal bruge data til at afhjælpe problemer med, hvordan vi kommer hurtigere igennem trafikken, når der er myldretid. 

Du kan læse mere om prototypen her.

City Sense gør trafikken bevægelig omkring letbanebyggeriet

Med City Sense kan vi måle trafikken. Med city sense opsamler vi data om trafikken på strækningen for den kommende letbane.  

Vi kan måle rejsetiden mellem flere punkter på strækningen og mere. Den data vil vi bruge til at imødekomme de problemer, der vil opstå med fremkommeligheden i forbindelse med letbanebyggeriet.  

Når byggeriet af letbanen går i gang, vil der være en strækning på 28 km med vejarbejde. I den forbindelse skal vi skabe den bedst mulige fremkommelighed både langs med og på tværs af hovedstrækningen. Med City Sense kan vi se folks bevægelser, og de kan anvendes til at orientere os om kødannelser. Når vi er orienteret om det, kan vi give dig besked, så du altid kan vælge en alternativ vej eller rejsetidspunkt.   

Det er dét, kommunale Smart City løsninger handler om - at bruge data intelligent til gavn for borgerne. Og samtidig give mulighed for at udvikle og optimere den kommunale drift. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 28.02.2019