You are here

Strategi for Borger-kommunikation

Strategi for Borgerkommunikation skal medvirke til at effektivisere og styrke kommunens digitale kommunikation med og service overfor borgere og virksomheder i Vallensbæk.

”Strategi for borgerkommunikation – med fokus på digitale løsninger” 2013-2015” erstatter ”Vallensbæk Kommunes kanalstrategi 2009”. Strategien omfatter de måder, der bliver kommunikeret imellem kommunen, borgere, foreninger og virksomheder. Strategien beskriver endvidere, at borgere, der har svært ved at benytte de digitale kanaler, altid skal hjælpes.

Særligt tre udfordringer er udgangspunkt for strategien:

Borgerne ønsker en ny form for service
Borgernes opfattelse af kvalitet i servicen har ændret sig. I dag er der i endnu højere grad en forventning fra borgere og virksomheder om hurtig sagsbehandling, tilgængelig information og service døgnet rundt - og ikke mindst muligheden for at kunne betjene sig selv let digitalt.
 
Digitale offentlige strategier
Øgede krav om brug af digitale løsninger, blandt andet i form af e2015-mål, medfører en massiv offentlig digitaliseringsindsats. e2015 er et fælles offentligt program bestående af mere end 90 projekter, der skal øge digitaliseringen i det offentlige.
 
Effektivisering af kommunen
Kommunernes økonomi er under pres. KL og Regeringen er enige om, at en del af de nødvendige besparelser skal og kan hentes hjem ved digitalisering. Derfor indgår digitalisering nu som et selvstændigt område i forhandlingerne om kommunernes budgetter. Indhentes besparelserne ikke via en digital indsats, vil andre områder i kommunen blive ramt.

Læs Strategi for Borgerkommunikation her

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 22.04.2015