You are here

Tilskud til frivilligt socialt arbejde i Vallensbæk Kommune

Date: 04. November 2015
Så er det tid til at søge tilskud til frivilligt socialt arbejde. Sidste frist er mandag den 7. december 2015.

Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til § 18 i Serviceloven.

For at komme i betragtning ved tildeling af tilskud skal følgende kriterier opfyldes:

  • Ulønnet indsats, skal indgå som en afgørende faktor.
  • Tilskud ydes til sociale formål.
  • Aktiviteten skal foregå indenfor rammerne af en organisation, forening eller lignende.
  • Det primære formål må ikke være at skabe overskud.
  • Den frivillige indsats skal være en væsentlig del af organisationens grundlag.
  • Bestyrelsen skal yde en ulønnet frivillig indsats.
  • Foreningen skal underskrive og indsende en tro- og love erklæring på, at den har indhentet børneattester på alle frivillige, som har direkte kontakt med børn under 15 år. Du kan finde tro- og loveerklæring på kommunens hjemmeside under frivillige og foreninger.

Ansøgning om tilskud til frivilligt socialt arbejde i 2016 skal indeholde:

  1. En kort beskrivelse af det projekt eller formål, der søges støtte til
  2. Hvem der er ansvarlig for projektet
  3. Hvordan projektet i øvrigt er tænkt finansieret

Udover dette skal ansøgningen indeholde kontaktinformationer, CVR nummer og NEM kontonummer.

Du kan læse mere om tilskud til frivilligt socialt arbejde her.

Ansøgningsfristen for at søge tilskud er mandag den 7. december 2015.

Ansøgning skal sendes til Center for Sundhed og Forebyggelse. Det er Social- og Sundhedsudvalget, der behandler ansøgningerne. Send ansøgningen til:

Vallensbæk Kommune, Center for Sundhed og Forebyggelse

Vallensbæk Stationstorv 100

2665 Vallensbæk Strand

Mail: csf@vallensbaek.dk

Sidst opdateret 04.11.2015