You are here

Færdiggørelse af rundkørslen er forsinket

Date: 15. Oktober 2015
Det er vi rigtig kede af, og undskylder for de gener forsinkelserne har givet borgerne i Vallensbæk. Entreprenøren lover, at arbejdet er færdigt inden udgangen af oktober 2015.

Rundkørslen Vallensbæk Torvevej/Strandesplanaden skal nok blive færdig, lover entreprenøren, og siger at arbejdet er færdigt inden udgangen af oktober 2015.

Som bygherre er vi meget utilfredse med entreprenørens byggeledelse og ufuldstændige kommunikation. Det har vi meddelt dem meget tydeligt. Det ændrer dog ikke ved, at færdiggørelsen er forsinket. Og det er vi de første til at beklage.

Forsinkelsen skyldes flere ting, primært har det været mere svært end antaget at få alle de mange delelementer omkring asfalteringsarbejdet til at gå op i en højere enhed, efter projektet blev ændret, så der skulle være cykelsti hele vejen rundt i rundkørslen.

Nu er projektet så langt, at der er etableret overgange for gående og cyklister, men der mangler stadig asfaltering og afmærkning. Vi var blevet lovet, at rundkørslen var klar i slutningen af uge 42, men har nu fået at vide af entreprenøren, at det desværre ikke kan lade sig gøre.

Ændrede planer

Oprindeligt var der planlagt en dobbeltrettet cykelsti hele vejen fra Nøddebostien ned til stranden. Det ville have betydet dobbeltrettet cykelsti langs den østlige del af Vallensbæk Torvevej, og ingen cykelsti på den vestlige.

Undervej opstod der et ønske om, at man kunne cykle hele vejen rundt i rundkørslen. Så cyklister nordfra allerede ved rundkørslen kunne komme over på den vestlige side. Derfor blev projektet ændret. Det betød, at vi måtte aflyse det planlagte asfaltarbejde. Da den nye plan var klar, var det ikke muligt at få et asfalt-sjak ud på det tidspunkt. Derfor er asfaltarbejdet blevet forsinket.

Ifølge entreprenøren kan det resterende arbejde (fræsning, opretning, slidlag og markeringer) laves på en ugestid, hvis arbejdet udføres om natten, hvor trafikken er mindst. Det kræver dog, at intet går galt og at vejret er med os. Det håber vi det er, men vi tør altså ikke give en præcis dato for, hvornår arbejdet er færdigt.

Brug cykelstien bag rådhuset

Vi anbefaler skolebørn på cykel fra Nøddeboparken at køre bagom rådhuset. Skolebørn på cykel sydfra skal bruge skolens sydlige indgang.

Sidst opdateret 15.10.2015