You are here

Ny affaldsordning på vej i Vallensbæk

Date: 11. Maj 2015
  • Renovationsvogn med to kamre

    Renovationsvogn med to kamre - måske den type vogn, der fremover skal tømme affaldsspande i Vallensbæk. Foto: Vestforbrænding

Vallensbæks borgere skal de kommende år sende mere end 50% af deres affald til genanvendelse. Ny affaldsordning på vej i 2016.

”Fra 2020 bliver det et lovkrav, at kommunerne skal genanvende halvdelen af alt skrald. Derfor går vi nu i gang med at finde den bedste model for afhentning af affald i Vallensbæk Kommune,” siger borgmester Henrik Rasmussen.

Vallensbæk har sammen med fire andre kommuner bedt Vestforbrænding lave et samlet udbud for en ny fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner.

 

Enfamiliehuse får ny ordning 1. april

Efter møde i Teknik- og Miljøudvalget peger pilen på en løsning, hvor villaer, række- og parcelhuse får tre affaldsspande: En 2-kammerspand til rest- og madaffald, som tømmes en gang ugentligt; en 2-kammerspand til plast og papir, som tømmes hver tredje uge og 2-kammerspand til glas og metal, som tømmes hver ottende uge.

 

Juletræer vil fortsat blive afhentet fast en gang årligt i januar, haveaffald og storskrald vil blive afhentet fast en gang om måneden, og hver hustand får en miljøboks til batterier og småt elektronik, som man kan få afhentet ugentligt.

 

Grundejerne skal inddrages

For etageboliger og områder med visse typer rækkehuse vil forholdene i det enkelte område være afgørende for, hvilken ordning, der vælges. Det skal vurderes, om der skal individuelle affaldsspande rundt omkring, og hvordan de kollektive affaldscontainere kan placeres, og hvordan beboerne bedst kan sortere affald, så målet om genanvendelse opfyldes.

”Det er vigtigt, at ejerne og beboerne er med, når der skal vælges ordning, så der tages højde for alt - fra praktiske forhold til æstetiske overvejelser. Serviceniveauet skal være det rigtige”, siger Henrik Rasmussen. Grundejere de pågældende steder vil blive kontaktet, så den rigtige indsamlingsmodel kan drøftes.

 

Stordriftsfordele

Der er mange fordele ved at lave et udbud fælles med andre kommuner. Der bliver både bedre sammenhæng i miljøindsatsen på tværs af kommunegrænser, og det bliver billigere at få fjernet affald. Palletten af ydelser, der tilbydes borgerne med den nye ordning, vil i vid udstrækning være den samme i alle fem kommuner, men der vil være plads til forskellige lokale ønsker om services og løsninger. Den efterfølgende drift, fx kontraktstyring og opfølgning overfor de renovatører, der vinder udbuddet, vil blive varetaget af Vestforbrænding.

 

Sidst opdateret 11.05.2015