You are here

Vallensbæk Station renoveres

Date: 22. Oktober 2015
Renovering af stationstunnelen er påbegyndt.

Renoveringen sker i samarbejde mellem DSB og Vallensbæk Kommune. DSB renoverer trappen og resten af stationen fra trappen og op, mens kommunen står for den øvrige del af tunnelen. Kunsthallens værk på den store væg i tunnelen slukkes af og til i perioden, mens den øvrige udstilling vil fortsætte.

Der vil blandt andet blive sat hvide plader på vægge og lofter i tunnelen, der vil komme ny loftsbelysning og skifergulvet vil blive renset og behandlet. Vallensbæk Station er en tidstypisk station og det klassiske ’DSB-udtryk’ vil derfor blive bevaret fra trappen og op til stationen. Her vil kaklerne på væggene blive bevaret men repareret, og manglende kakler erstattes med nye, der matcher de gamle.

En præcis tidsplan for arbejdet og færdiggørelsen kan ikke lægges, blandt andet fordi DBS netop nu undersøger, om de kan flytte og genanvende gamle kakler eller om de skal producere nye. Derfor gennemføres de forskellige arbejder efterhånden, som det er muligt. Renoveringsarbejdet vil blive foretaget i sektioner, så der altid er passage for passagererne. Når loftet renoveres vil dette dog ikke kunne lade sig gøre, hvorfor dette arbejde vil blive forsøgt henlagt til de timer, hvor der ikke kører tog. Støj og andre gener vil blive forsøgt minimeret mest muligt.

Sidst opdateret 22.10.2015