You are here

Vallensbæks borgmester renset for alle anklager

Date: 10. marts 2015
En enig voldgiftsret har taget stilling til de mange beskyldninger, som den tidligere kommunaldirektør i sommeren 2012 rejste mod borgmester Henrik Rasmussen, og sagen har dermed fået sin afslutning.

En enig voldgiftsret tog den 6. marts stilling til de mange beskyldninger, som den tidligere kommunaldirektør i sommeren 2012 rejste mod borgmester Henrik Rasmussen, og til hvorvidt kommunaldirektøren blev afskediget uberettiget for grov misligholdelse af sit embede.

Kommunaldirektørens beskyldninger afstedkom massiv presseomtale af sagen i efteråret 2012.

DJØF, der førte sagen for den tidligere kommunaldirektør, valgte på anbefaling fra voldgiftsretten at frafalde anklagerne, og afgørelsen er nu kommet: En enig voldgiftsret frifandt Vallensbæk Kommune. Dermed er borgmester Henrik Rasmussen renset for samtlige grove beskyldninger.

Sidst opdateret 16.11.2015