You are here

Afgørelse om miljøvurdering

Date: 13. marts 2019
Afgørelse: Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have er ikke omfattet af kravet om miljøvurdering.

Der er foretaget en miljøscreening af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2016 og forslag til Lokalplan nr. 103 – Carolines Have.

Planforslagene indeholder ikke nye muligheder, der kan have væsentlig indvirkning på miljøet, og der er derfor truffet afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering jf. § 10. i  lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter” (LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018).

Du kan læse afgørelsen her:

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 13.03.2019