You are here

Boldspil skal få børn til at koncentrere sig i skolen

Date: 15. marts 2018
Holdspil bliver nu indført som fast metode på blandt andet skoler og jobcentre. Forskning viser, at man boldspil kan være en effektiv genvej til højere motivation, sundhed, styrke og koncentration.

"Mmmrrrfff! Weiiiii! Arrrrghhh!"

Micas Cramer på 10 år kæmper alt, hvad han kan, for at modtage en aflevering uden at ytre et ord.

Det er ikke let, men sådan er reglerne i det lille håndboldlignende spil, hvor man skal være helt stille, hvilket tvinger de 10 børn på holdet til at være meget opmærksomme på hinanden og koncentrere sig.

Boldspillet er blot et af de specielt udviklede holdspil, der ifølge forskningen kan være med til at forbedre elevernes trivsel, motorik og præstationer i skolen.

"Man kommer ud og rører sig, så man ikke bare sidder stille ovre i skolen. Det er sådan... befriende-agtigt", forklarer Micas Cramer der går i 3 klasse.

De næste 16 uger får 3. klasserne på to skoler i Vallensbæk de tilpassede holdspil på skemaet 3 x 45 minutter om ugen. Det sker i et samarbejde mellem skolerne og Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, og derefter er det planen, at lærerne tager over.

Og børnene er kun de første. Holdspillet bliver også et kommunalt tilbud til voksne og ældre, fortæller borgmester Henrik Rasmussen, der spillede med i anledningen af, at det første projekt nu bliver skudt i gang.

"De løber dælme hurtigt, de unge mennesker! Men der er nogle rigtig gode takter i det, og noget man kan bygge videre på, også i forhold til rigtig mange andre områder og aldersgrupper", puster Henrik Rasmussen.

"Vi vil gerne gå forrest i forhold til at skabe trivsel i folkeskolen. Vi vil også tænke i nye veje til sundhed og glæde for ældre, for dem der står uden for arbejdsmarkedet og dem, der bare trænger til at løft i hverdagen. Derfor vil vi gerne give alle borgere gode vilkår for aktive liv", siger han.

Senere følger også holdspil på aktivitetscentre, plejecentre, virksomheder, jobcentre, uddannelser og genoptræningscentre.

Holdspilskommuner er de nye frontløbere blevet døbt og tæller ud over Vallensbæk også Høje Taastrup og Nordfyns Kommuner. Det er første gang, hele kommuner vælger at indføre holdspil som systematisk metode for at skabe bedre sundhed og resultater for borgerne over et bredt felt.

Konceptet er udviklet sammen med Center for Holdspil og Sundhed på Københavns Universitet, hvor rådgivere sætter projekterne i gang, men efterfølgende tager kommunens folk selv over.

Tilbage hos skolebørnene i idrætshallen glæder de sig til at komme i gang.

"Vi vil rigtig gerne have mere motion, bevægelse og idræt, og i indskolingen har vi nogle udfordringer med elever, der ikke er helt læringsparate. Det kan være generelle trivselsspilleregler, der ikke er helt på plads, for eksempel hvordan man agerer over for hinanden. Der ser jeg holdsport som en mulighed for at se hinanden i øjnene, være opmærksomme på hinanden og være en del af et fællesskab for at kunne lykkes. Vi er glade for at være en del af det her projekt, fordi der er mange delte meninger om, hvad idræt og bevægelse kan. Så vi vil gerne være endnu skarpere på, hvilken effekt det har", fortæller afdelingsleder på Vallensbæk Skole Mark Stahlfest.

Næste projekt bliver på Vallensbæk Jobcenter, der snart får besøg af holdspils-rådgiverne. Det overordnede holdsspilssamarbejde kører foreløbigt indtil juni 2019.

FAKTA: Spil Bolden
Eleverne i 3. klasse deltager i 3x45 minutters aktiviteter om ugen. Lærerne er på kursus for at få redskaberne til at justere spil, regler og baner, så alle kan med. De første 16 uger afvikles af Center for Holdspil og Sundhed i samarbejde med lærerne, og efterfølgende bliver projektet permanent med lærere i spidsen. 

Flere forskningsresultater har de senere år vist, at holdspil og systematisk aktivitet i skolen, ud over motorikken, kan forbedre børns koncentration, opmærksomhed, reaktionsevne og arbejdshukommelse. Projektet i Vallensbæk bliver sideløbende med den praktiske del, analyseret af forskere fra Københavns Universitet.

Et af resultaterne kan læses her.

FAKTA: Holdspilskommunerne
Høje Taastrup, Vallensbæk og Nordfyn har besluttet indføre en række motionsprojekter, hvor børn i folkeskolen, jobsøgende, voksne og seniorer får et skræddersyet tilbud om at røre sig mere.

I folkeskolen er der fokus på fysisk sundhed, læring og inklusion. I kommunens jobcenter kommer der motionstilbud for utrænede voksne, og på plejecentre er der motion, målrettet styrke, men også demente, diabetes- og KOL ramte.

Flere af projekterne vil sideløbende blive fulgt af forskere med henblik på at måle effekten af indsatsen.

VIDEO
Borgmester Henrik Rasmussen giver sammen med 3. a bolden op til Vallensbæk som Holdspilskommune:

FAKTA: Om Centret
Center for Holdspil og Sundhed under Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet forsker i og implementerer holdspillets effekter på sundhed, trivsel og præstationer. Kernen er inddragelse og udvikling af boldspil, der passer til forskellige grupper, rammer, niveauer og helbred.

Resultaterne har vist markante effekter hos både børn, unge og ældre. Blandt andet styrkes knogler og muskler, mens blodtryk og risikoen for hjertekarsygdomme mindskes langt mere end ved for eksempel løb og fitnesstræning.

Sidst opdateret 15.03.2018