You are here

Der graves for letbanen

Date: 13. Juni 2019
Gravearbejder generer minimalt

I perioden 17. juni og 5. juli får entreprenørfirmaet Per Aarsleff brug for at foretage nogle boringer i kørebanen mellem Bækkeskovvej og Vallensbæk Station i nordgående retning. Anledningen er den kommende letbane, borearbejdet vil stå på i 2-3 dage og udføres udenfor myldretiden, så trafikanterne generes mindst muligt.

I krydset Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej er der også blevet gravet på grund af letbanen. I perioden 13.-17. juni bliver hullet dækket til igen. Hullet skyldes, at HOFOR har sænket vandledningen under Søndre Ringvej, da den skulle placeres dybere i jorden under den kommende letbane. Projektet stødte på forskellige forhindringer og derfor har hullet stået åbent længe, men dækkes nu til igen. Arbejdet generer ikke trafikken på hverken Søndre Ringvej eller Vallensbæk Torvevej.

I samme kryds Vallensbæk Torvevej og Søndre Ringvej skal TDC grave på alle hjørner af krydset mellem 14. juni og 5. juli 2019, da ledningerne skal lægges dybere i jorden.

 

Sidst opdateret 13.06.2019