You are here

Hvad synes du om dit barns skole eller institution?

Date: 05. Oktober 2016
Undersøgelse skal gøre skoler, SFO’er og dagtilbud i Vallensbæk endnu bedre.

Det er en forudsætning for et godt samarbejde mellem forældre og skoler/institutioner, at forældrene oplever en tillidsfuld dialog og et tilfredsstillende informationsniveau.

Derfor har Vallensbæk Kommune i samarbejde med Rambøll udsendt et spørgeskema til alle forældre med børn i skoler, SFO’er og dagtilbud i kommunen. Undersøgelsen skal give nogle pejlemærker i forhold til, hvor det fremadrettede fokus skal ligge, når det handler om at skabe de bedste betingelser for det gode samarbejde og den fortsatte udvikling af institutioner og skoler.

Børne-og Kulturudvalgets formand Jytte Bendtsen er rigtig glad for, at det jævnligt bliver undersøgt, hvordan forældrene oplever samarbejdet.

”Resultaterne af undersøgelsen vil blive brugt aktivt til gøre skolerne og institutionerne endnu bedre”, siger hun.

Sidste frist for besvarelse af spørgeskemaet er 21. oktober, og der er præmier i form af biograf- eller teaterbilletter til de klasser og institutioner, der har den højeste svarprocent.

Sidst opdateret 05.10.2016