You are here

Info om ensretning ved Egholmskolen

Date: 20. December 2017
  • Ensretning syd for Egholmskolen

    Ensretning syd for Egholmskolen

Vejene syd for Egholmskolen er blevet ensrettet i et 1-årigt forsøg for at skabe bedre trafiksikkerhed for eleverne. Læs mere om forsøget her.

Kiss and ride-banen og parkeringspladsen på den sydlige side af skolen er nu etableret. Der henstilles til, at lærerne benytter parkeringspladsen og ikke de omkringliggende veje.

I forbindelse med forsøget med ensretning, har Vejdirektoratet og politiet vurderet, at det vil være for farligt kun at lade ensretningen gælde i myldretiden, og har på den baggrund kun villet godkende en ensretningen hele døgnet.

Forsøget er etableret efter ønske fra og i tæt og løbende dialog med Grundejerforeningen Store Vejlegaard.

Forsøget er kort beskrevet herunder:

  • Der er etableret en ensretning ad Selsøvej og Svanholmvej, så det kun er lovligt at køre med motorkørertøjer fra Egholmvej mod Højstrupvej. Hertil er der en ensretning af Selsøvej, så man kun må køre fra Kokkedalsvej til Højstrupvej. Det er dog stadig lovligt at cykle imod ensretningen.
  • Der er etableret standsnings- og parkeringsforbud hverdage kl. 7-9 på den sydlige side af Selsøvej mellem Egholmvej og Højstrupvej, på begge sider af Selsøvej mellem Egholmvej og Skærsøvej samt på begge sider af Egholmvej nord for Svanholmvej.
  • Der er etableret gennemgående fortov på den nordlige og den østlige side af krydset Egholmvej/Selsøvej (se kort her).
  • Forbuddet mod motorkørertøjer, undtaget beboerkørsel, på Egholmvej nord for Selsøvej fastholdes.
Sidst opdateret 20.12.2017