You are here

Ingen bump på vejen - vores veje, stier og fortove er i god stand

Date: 07. Maj 2020
Vejdirektoratet har i løbet af vinteren lavet en undersøgelse af kommunens veje, stier og fortove. Konklusionen er, at de er i god stand.

Fra december 2019 til februar 2020 har Vejdirektoratet lavet et hovedeftersyn af vores veje i Vallensbæk Kommune. Formålet er at have fokus på den overordnede tilstand af kommunens veje.  

“Normalt laver vi selv inspektionen af vejene. Men i år ville vi gerne have en uvildig analyse, og derfor bad vi Vejdirektoratet om at lave den. Heldigvis kunne de bekræfte, at vejene er i så god stand, som vi også selv havde vurderet,” siger John Sørensen der er leder af kommunens Vej og Park afdeling.  

Veje og vejarbejde

Vejdirektoratets gennemsyn er visuelt. Det betyder, at de har kigget på det øverste lag af asfalten og vurderet tilstanden af den. De har derefter givet vejene en score fra 0 til 10. Jo mindre score jo bedre er de. 

Vejdirektoratet vurderer, at vores veje i gennemsnit har en score på 1,3. 

I 2020 forventer vi alligevel at renovere:  

  • Broksøvej 
  • Toftevej 
  • Engvej 
  • Dele af Risingevej 

Stier og fortove 

Også stierne og fortovene har det godt. De scorer begge under et i skadespoint i Vejdirektoratets undersøgelse. 

“Når stier og fortove er i god stand, har vi mulighed for selv at prioritere, hvornår vi vil renovere på dem. På den måde kan vi bedre sikre, at vi sjældent har stier og fortove som kommer i kritisk dårlig stand. Vi kan lave nogle længere stræk, så vejene, stierne eller fortovene bliver helt renoveret i stedet for, at de kun bliver lappet,” siger John Sørensen.  

Fortovet på Skolestien er et af dem, som vi selv har valgt at renovere. Vej og Park er i foråret selv i gang med at skifte hele fortovet. Cykelstien på Vallensbæk Strandvej får i år også en gennemgribende renovering. Arbejdet med den bliver sat i gang i midten af maj måned.  

Det er blevet besluttet politisk, at vi i 2021 skal have særligt fokus på kommunens fortove.

Sidst opdateret 07.05.2020