You are here

Kom med til kommunalbestyrelsens møde

Date: 16. December 2016
  • udsnit af skitseforslag til trafiksikring af Vallensbækvej

    Udsnit af skitseforslaget til trafiksikring af Vallensbækvej.

Kiss and ride på Egholmvej og indsnævring af Vallensbækvej er blandt punkterne, når Kommunalbestyrelsen mødes på onsdag den 21. december kl. 17.30.

Mere trafiksikkerhed og mindre støj er baggrunden for forslaget om at indsnævre Vallensbækvej fra fire til to spor. Samtidig sænkes hastigheden til 50 km/t og der etableres svingbaner til sidevejene.

I forbindelse med ombygningen af vejen opstår der nogle brede friarealer, der tænkes brugt til fx leg og bevægelse til gavn for de mange, der dagligt færdes i området.

På Egholmvej bliver cykelstien endnu mere sikker, når der etableres ’Kiss and ride’ og skråparkering. På den måde skal biler ikke længere krydse stien for at komme fra parkeringspladsen til vejen. Der kommer fortove i begge sider af vejen, så fodgængere ikke behøver at krydse Egholmvej for at komme til skolen.

Du kan se hele dagsordenen på vallensbaek.dk.

Sidst opdateret 16.12.2016