You are here

Kommende 0. klasser besøgte skolen

Date: 07. marts 2016
Søndag holdt Egholmskolen ”Min skole-dag” – et arrangement for kommende 0. klassesbørn og deres forældre.

”Hele 98 ud af de 102 indskrevne børn deltog – det synes vi selv er en succes”, siger distriksleder Charlotte Kornmod, der var mødt op sammen med 16 af sine medarbejdere for at give børnene og deres forældre et indblik i skolelivet.

Forældre og børn blev delt i grupper og fik udleveret deres skoleskema for dagen. På skemaet var der både undervisning, bevægelse, frikvarter, SFO, rundvisning og "undervisning" til mor og far, hvor de hørte om skolens AKT-indsats (adfærd, kontakt og trivsel) og om indskoling og trivselsarbejdet generelt.

Forældre og børn var i skole fra kl. 9.30 til 12 – og børnene var til sidst trætte og mætte af oplevelser.

”Vi har fået fantastisk mange positive tilbagemeldinger fra forældrene omkring arrangementet”, fortæller Charlotte Kornmod.

Sidst opdateret 07.03.2016