You are here

Kriterier for seniorpension

Date: 02. December 2019
Folketinget behandler i øjeblikket et lovforslag om seniorpension til nedslidte borgere, som forventes at træde i kraft ved årsskiftet. Se kriterierne for seniorpension her, som de forventes at blive.

For at være omfattet af bestemmelsen om seniorpension, skal man, ifølge forslaget, opfylde følgende kriterier:

  • Man må højst have 6 år til folkepensionsalderen. Tjek evt. her hvornår du tidligst kan gå på pension
  • Man skal have haft tilknytning til arbejdsmarkedet med mindst 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse
  • Arbejdsevnen skal være varigt nedsat til maksimalt 15 timer om ugen i forhold til seneste job

Opfylder man de 3 kriterier og kommer der ikke ændringer til lovforslaget, kan man i 2020 kontakte kommunen og søge om seniorpension.

Sidst opdateret 02.12.2019