You are here

Letbanestation ved Delta Park vedtaget

Date: 30. Oktober 2017
Kommunalbestyrelsen har afsat penge til at etablere en letbanestation ved erhvervsområdet Delta Park. Tilkørsels- og parkeringsforholdene bliver også forbedret.

Gode forhold for erhvervslivet

Kommunalbestyrelsen vil fortsat sikre gode forhold for virksomhederne i kommunen. Derfor har de afsat penge i budgettet til realiseringen af en letbanestation ved erhvervsområdet Delta Park. Lyskrydset ved Vallensbæk Torvevej/Vejlegårdsparken bliver desuden ændret, så trafikanter får nemmere adgang til Delta Park. Den eksisterende fjernvarmestation rives ned, og der opføres parkeringshus.

Projektering af omlægning af vejforløb og lyskryds går i gang inden årsskiftet, mens forberedelserne til anlæggelse af letbanen går i gang i 2018.

Nye tal fra konsulenthuset Incentive viser, at der er massiv interesse i erhvervslivet for at udvikle områderne langs letbanen. Allerede nu er der foretaget eller planlagt investeringer for 32 mia. kr. i kommunerne langs den kommende letbane. Investeringer, der ifølge rapporten vil skabe 36.500 nye arbejdspladser og tiltrække op mod 32.000 nye borgere i områderne inden for 1,2 km fra de kommende letbanestationer.

I 2015 blev letbanens påvirkninger på miljøet undersøgt. Allerede dengang indgik Delta Park som en del af undersøgelsesgrundlaget, og stationen blev taget med som en mulighed i anlægsloven for Hovedstadens Letbane. Derfor er tilkøbet af stationen muligt på nuværende tidspunkt, selvom det forberedende arbejde til anlægsfasen går i gang i 2018.

Fakta om Hovedstadens Letbane

27 letbanetog skal i 2023/24 betjene den 28 km lange strækning og fragte passagerer mellem de 29 stationer. 13-14 mio. passagerer ventes at bruge letbanen årligt. Til sammenligning har Kystbanen godt 10 mio. passagerer.

 

Letbanen kører hvert 5. minut i dagtimerne og hvert 10. minut om aftenen og i weekenden. Den forventede tophastighed er 70 km/t. Gennemsnitshastigheden vil være på ca. 30 km/t, inkl. stop ved stationer.

Sidst opdateret 30.10.2017