You are here

Nydanskere får hjælp til at lære sproget

Date: 14. Oktober 2015
Familiedansk er et tilbud til personer eller familier med anden etnisk baggrund end dansk. Som deltager får man hjælp til at træne sproget og til at få udvidet sit netværk.

”Det drejer sig om at være en god nabo”, fortæller Vibeke Lund, der er frivillig aktivitetsleder for projektet Familiedansk i Vallensbæk.

Grundstammen i projektet Familiedansk er et tilbud om samtale i to timer om ugen med en frivillig fra Røde Kors.

”Udover at træne det danske sprog kan den frivillige hjælpe med at udvidet borgerens netværk og sociale liv. Det kan være ved at arrangere besøg i klubber eller foreninger. Vi kan også hjælpe med at forstå og skrive breve og i det hele taget bare give dem hjælp til at være borgere i Vallensbæk”, siger Vibeke Lund.

Herudover kan de frivillige yde praktisk hjælp, lektiehjælp, hjælp til at orientere sig i lokalområdet, besøg hos andre borgere eller kontakt til frivillige organisationer. Ved særlige behov vil der være tolk, men formålet er at forsøge at tale dansk uden tolk.

”Der kræves ingen specielle forudsætninger at være frivillig. Du skal bare have lyst til at møde andre mennesker og hjælpe dem med at blive velfungerende, ligesom du ville hjælpe en nabo”, siger Vibeke Lund.

Vibeke Lund forklarer, at man som frivillig bliver en del af et netværk, der hjælper og støtter hinanden – så ingen kommer til at stå alene.

”Vi forsøger at matche den frivillige og brugeren bedst muligt i forhold til interesser, behov og personlighed”, fortæller Vibeke Lund.

Røde Kors tilbyder løbende de frivillige uddannelse, og Røde Kors’s udviklingskonsulenter kan yde faglig støtte og rådgivning. Herudover samarbejder Røde Kors med Vallensbæk Kommunes integrationskonsulent, som også gerne bidrager med viden og information.

Som frivillig bliver man tilknyttet en frivillig aktivitetsleder, som altid gerne vil være behjælpelig i forhold til spørgsmål eller til at dele oplevelser med.

Hvis du vil være frivillig i projektet Familiedansk, kan du kontakte Vibeke Lund på v4lund@outlook.dk. Du skal blot kunne bidrage med to timers frivilligt arbejde om ugen.

Sidst opdateret 08.12.2017