You are here

Nyt folkeoplysningsudvalg i Vallensbæk

Date: 12. marts 2018
  • Folkeoplysningsudvalget

    Folkeoplysningsudvalget er sat i verden for at tænke på tværs og sikre indflydelse og dialog med frivillige og foreninger i Vallensbæk. Fraværende på billedet: Anette Eriksen.

De tolv nye medlemmer er klar til at smøge ærmerne op og arbejde for at understøtte kommunens kultur-, idræts- og fritidsliv.

Folkeoplysningsudvalgets opgave er at understøtte det frivillige og folkeoplysende arbejde i Vallensbæk Kommune. Folkeoplysningsudvalget skal også sikre de tværgående initiativer og indsatser på tværs af de alle foreninger i Vallensbæk. Udvalget godkender blandt andet nye folkeoplysende foreninger, fordeler tilskud, indstiller til de årlige frivillig-priser og er høringspart på foreningsområdet.

Der er valg til udvalget hvert fjerde år, og tolv nye medlemmer er netop blevet valgt. Anette Eriksen, Ricky van Overeem og Nina Lumby Pinto Ferreira repræsenterer kommunalbestyrelsen; fra idrætsforeningerne er valgt Carl Eltorp, Henning Boe, John Sørensen og Torben Simonsen. Liff Behrendt skal sidde i udvalget for børne- og ungdomskorpsene, Karina Waage-Jensen er repræsentant fra voksenundervisningsområdet, og Jørgen Wenning og Palitha Amarasinghe repræsenterer fra de øvrige foreninger. Endelig er Ingolf Mathiesen valgt til som repræsentant for Vallensbæk Kultur- & Borgerhus.

Som noget af det første afholder udvalget temamøde i april, hvor de næste fire års arbejde skal drøftes.

Læs mere om Folkeoplysningsudvalget.

Sidst opdateret 13.03.2018