You are here

Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er sendt i høring

Date: 24. Juni 2020
Forslaget til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er nu sendt i høring. Det betyder, at du har mulighed for at sende dine bemærkninger og kommentarer til planen, inden den endeligt vedtages.

Forslaget til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 er en revision af Vallensbæk Kommuneplan 2016-2028. En kommuneplan skal revideres hvert fjerde år ifølge Planloven. Det nye forslag bygger videre på de politiske visioner i Udviklingsstrategi fra 2018.  

Udviklingsstrategien indeholder visioner og mål om blandt andet borgernes livskvalitet og kommunens grønne og nære byliv under overskriften ‘Det hele menneske i fremtidens boligby’.  

Og kommuneplanen indeholder rammer for den fysiske udvikling i kommunen, altså hvilke arealer, der kan bygges nye boligområder på og hvilke arealer, der skal udvikles som grønne og rekreative områder til gavn for borgerne. 

Kommuneplanen fastlægger de overordnede vilkår for, hvordan vi må anvende kommunens arealer, og hvilke vi må og ikke må bygge på. 

Læs forslaget til Kommuneplan 2020-2032 på vores hjemmeside.

Høringsperiode 

Den 17. juni besluttede kommunalbestyrelsen i Vallensbæk at sende forslaget til kommuneplanen i høring.  

Den offentlig høring starter fra tirsdag den 23. juni til mandag den 7. september 2020.  

Alle har mulighed for at komme med deres høringssvar, og Vallensbæk Kommune er interesseret i, at de borgere, der har input og kommentarer, vil give deres besyv med. På den måde er vi sikre på, at vi får lavet en kommuneplan, der er til glæde og gavn for alle borgere.  

Kommunalbestyrelsen vil efter høringsperioden tage stilling til høringssvarene og de eventuelle ændringer, som kan komme, når høringen er slut. På det grundlag vil de vedtage kommuneplanen inden udgangen af 2020.  

Når høringsperiode er slut og Kommuneplanen 2020-2032 er endeligt vedtaget, vil alle, der har indsendt bemærkninger få besked om, hvordan deres bemærkning er blevet behandlet. 

Send dit høringssvar til Center for Teknik i Vallensbæk Kommune

En revision af tidligere kommuneplan 

Den overordnede struktur fra den tidligere kommuneplan fastholdes i den nye. Alle emner i forslaget til Vallensbæk Kommuneplan 2020-2032 respekterer de gældende landsplandirektiver og beskriver emner, der er relevante for Vallensbæk.  

Det betyder, at det nye forslag til kommuneplan 2020 er en revision af den tidligere. I forslaget har vi medtaget de kommuneplantillæg, som var udarbejdet til den gamle kommuneplan i forbindelse med, at vi har lavet nye lokalplaner.  

Find høringen, miljøvurdering og klagevejledning på Vallensbæk Kommunes hjemmeside

Sidst opdateret 24.06.2020