You are here

Ventilation forsinker åbningen af den nye daginstitution i Nord

Date: 31. Januar 2020
Ventilationen lever ikke op til vores forventninger, og den skal hæves. Det giver ekstra arbejde for håndværkerne og betyder, at åbningen af den nye institution bliver rykket otte uger.

Som byggeriet af den nye daginstitution i Nord skrider frem, er det blevet tydeligt, at ventilationsrørene i grupperummene er meget synlige og fylder for meget i rummet.  

Det bliver især tydeligt, fordi grupperummene er i den del af bygningen, hvor loftshøjden er lavest. Og det strider lidt mod den luftige og indbydende vision for institutionen.  

Derfor har styregruppen været i dialog med brugerne af huset, og de er sammen blevet enige om, at ventilationsrørene skal hæves og dækkes til, så de ikke fylder og er synlige i grupperummene. 

Det har kommunalbestyrelsen godkendt. Det betyder, at byggeriet bliver forsinket med otte uger, og der bliver lagt 800.000 kr. ekstra til budgettet. 

Det er ærgerligt at vi først opdager, at ventilationen sidder for lavt, nu hvor byggeriet er nået så langt. Men vi ønsker at aflevere det bedste produkt til børn, medarbejdere og forældre, og derfor retter vi op på fejlen.  

Udearealerne bliver en del af projektet 

Fordi projektet nu bliver forlænget med otte uger, og der bliver afsat flere penge, så er der også tid til at gøre udearealerne attraktive. 

I det oprindelige projekt, var der ikke gjort plads til at udearealerne omkring bygningen og hen mod legepladsen skulle genopbygges. Men fordi vi har fået ekstra tid og flere penge, udnytter vi det på bedste vis.  

Der bliver lagt fliser, opsat hegn og låger, etableret lys og cykelparkering, og lavet en sti over til naboinstitutionen. Vi sår også græs og skaber en naturlig sammenhæng til legepladsen.  

Styregruppen består af:  

  • Medlemmer fra Kommunalbestyrelsen  
  • Formanden for Børne- og Kulturudvalget 
  • Formanden for Forældrebestyrelsen  
  • Distriktslederen i Nord  
  • Lederen af Birkely  
Sidst opdateret 31.01.2020