You are here

Skybrud – hvad så?

Date: 15. Maj 2019
  • Indvielse af nødpumpe

    Nødpumpestationen ved Ishøj Havn forebygger oversvømmelser ved at holde vandstanden bag diget nede.

Sommeren er sæson for skybrud. Hovedstadsområdets Forsyningsselskab (HOFOR) har en række gode råd til at undgå vandskader.

De voldsomme skybrud, der kan ramme hovedstadsområdet i sommerhalvåret, kan koste mange penge og ødelægge ting, du holder af. HOFOR giver gode råd til, hvordan du beskytter dit hjem og dine ejendele.

Sammen med kommunerne arbejder HOFOR i disse år på at skybrudssikre hovedstadsområdet, så vandmængderne ikke havner i huse og på veje. I Vallensbæk er der for eksempel blevet anlagt to områder, Skovmosen og Den våde eng, som begge fremstår som almindelige rekreative områder til dagligt, men er designet til at optage meget store mængder regn, så vandet ikke ender i borgernes kældre. Desuden blev der forrige år etableret en nødpumpestation ved Ishøj Havn, der forebygger oversvømmelser ved at holde vandstanden bag diget nede.

Husk regntøj til din bolig

Ifølge forsyningsselskabet HOFOR kan borgerne dog ikke helt undgå problemer med skybrudsvand - hverken nu eller i fremtiden.

"Selvom vi gør, hvad vi kan for sammen med kommunerne at bygge en ny infrastruktur, der kan rumme en stor del af sommerens regn og skybrud, så må borgerne også selv passe på deres hjem. Man bør for eksempel tænke over, hvad man opbevarer, og hvordan man opbevarer ting i kælderen. Kælderen er folks eget ansvar, og det vil være en god idé at få installeret et højvandslukke, så der ikke kan komme kloakvand op. Måske kan ejendommens indgangsparti hæves og eventuelle lyskasser blændes, " foreslår Ole Adeler, der er forsyningsdirektør i HOFOR.

Pas på løse dæksler

Når skybruddene er over os, er der desuden en række forhold, man skal være opmærksom på. Er kælderen eller vejen blevet oversvømmet, er det vigtigt at undgå hudkontakt med vandet. Det kan være opblandet med kloakvand, som er en alvorlig smittekilde.

"Og så skal man passe på kloakdækslerne i gaden.  Vi er i gang med at sætte hængsler på dem, men der er mange tusinde, og de kan blive skubbet af, hvis der er meget tryk på nede i kloakken. Så man skal passe på, hvor man sætter fødderne, især hvis gaden er dækket med vand, så man ikke kan se hullerne," råder Ole Adeler.

Gode råd og fakta

Forbered i god tid dit hjem på skybrud:

  • Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.
  • Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå over gulvet fx på stålreoler, som kan desinficeres.
  • Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.
  • Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen, der ikke bruges.

Hvis vejrudsigten varsler risiko for skybrud:

  • Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.
  • Afdæk eventuelle ventilationshuller og andre åbninger tæt ved eller under jorden, hvor vand nemt kan løbe ind. Brug fx en krydsfinerplade.

Hvad er et skybrud?

Ifølge DMI er der tale om skybrud, når der på en halv time eller mindre falder 15 millimeter regn eller mere. 

Sidst opdateret 28.08.2019