You are here

Offentliggørelse af vederlag

Medlemmerne af kommunalbestyrelsen modtager vederlag for deres arbejde i kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og økonomiudvalg.

Desuden kan medlemmerne i visse tilfælde modtage vederlag for varetagelsen af kommunale hverv i selskaber, råd og nævn.

De grundlæggende regler om vederlag m.v. til kommunalbestyrelsens medlemmer fremgår af:

Der kan oppebæres forskellige typer af vederlag for varetagelsen af kommunale hverv. For nogle typer af hverv udbetales der ikke vederlag, men i stedet mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

De typer af vederlag, som kommunalbestyrelsesmedlemmer får, er:

 • Fast vederlag
 • Tillægsvederlag
 • Udvalgsvederlag
 • Formandsvederlag
 • Vederlag for andre kommunale hverv

Offentliggørelse af vederlag for andre kommunale hverv

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre, hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer der modtager vederlag for udførelsen af kommunale hverv samt størrelsen heraf.

Oplysningspligten omfatter alle vederlag, der modtages for at varetage alle andre hverv end hvervet som medlem af kommunalbestyrelsen, dennes udvalg og underudvalg. De omfattede hverv skal udføres efter valg eller forslag af kommunen. Bestemmelsen om offentliggørelse af disse vederlag er fastsat i den kommunale styrelseslovs § 16 e.

I 2017 modtog følgende kommunalbestyrelsesmedlemmer vederlag omfattet af styrelseslovens § 16 e:

Borgmester Henrik Rasmussen

 • Biofos Holding I/S, næstformand: 51.210 kr.
 • Gate 21, bestyrelsesmedlem: 10.000 kr.
 • HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S, bestyrelsesmedlem: 125.000 kr.
 • Vestforbrænding I/S, bestyrelsesmedlem: 22.600 kr.
 • Væksthus Hovedstaden, formand: 90.000 kr.

Søren Wiborg

 • Taksationskommissionen vedrørende offentlige veje, medlem: 20.000 kr.
 • Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S (VEKS), observatør i bestyrelsen: 3000 kr.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 18.04.2018