You are here

Find og fasthold medarbejdere

Jobcenter Vallensbæk samarbejder med virksomheder om at rekruttere og opkvalificere medarbejdere, forebygge fravær og sikre fastholdelse ved sygdom.

Se en kort video her om, hvordan jobcentret kan hjælpe din virksomhed med at finde kvalificerede medarbejdere:

Her kan du læse mere om jobcentrets tilbud til virksomheder:

Se tilbuddene herunder

 • Brug for nye medarbejdere?

  Arbejdsgiver og arbejdstager finder som udgangspunkt hinanden på jobnet.dk og lignende jobportaler.

  Virksomheder, der vil rekruttere nye medarbejdere, kan gratis gøre brug af jobcenterets rekrutteringsservice. Jobcenteret tilbyder hjælp til at slå stillinger op og hjælp til at udvælge egnede kandidater blandt ledige - både på ordinære og særlige vilkår.

  Jobcenteret sørger for:

  • Svar til din virksomhed inden for 24 timer for at præcisere/aftale ordren fra virksomheden - modtagelse af den ønskede service inden for 72 timer.
  • At finde og screene kandidater fra relevant geografisk område.
  • At den samlede service – f.eks. de bedst egnede kandidater - bliver sendt til virksomheden inden 72 timer
  • Opfølgning på om virksomheden har fået opfyldt sit behov

  Se videoen om Jobnet for arbejdsgivere, der er et værktøj til at finde ledige kandidater.

 • Skal medarbejderne opkvalificeres?

  Brug jobrotation, når du vil uddanne medarbejderne. Jobcenter Vallensbæk vejleder om mulighederne og hjælper med at finde vikarer.

  • Vi tilbyder hjælp til at dække dine medarbejderes uddannelsesbehov - uden at I kommer bagefter med arbejdet.
  • I jobrotation deltager fastansatte medarbejdere i uddannelse i arbejdstiden, mens ledige ansættes som vikarer i uddannelsesperioden.
  • Jobrotation er et fleksibelt redskab, og dit jobcenter kan bistå på flere måder:
  • Alle medarbejdergrupper kan deltage i jobrotation, og projekterne kan sammensættes efter behov.
  • Vi tilbyder at koordinere arbejdet mellem de involverede parter fra start til slut og at vejlede om økonomiske forhold.

  Med vores uddannelsesrådgivning tilbyder vi at hjælpe med at løse dine medarbejderes behov for efteruddannelse:

  • Vi informerer om relevante kursus- og uddannelsesmuligheder.
  • Vi vejleder om den relevante lovgivning og om mulighederne for godtgørelse.
  • Vi kan etablere kontakt til uddannelsesinstitutionerne.
  • Vi informerer om de muligheder for efter- og videreuddannelse, som dine medarbejdere har med den nye voksen- og efteruddannelsesreform.
 • Fravær og fastholdelse af medarbejdere

  Jobcenteret står klar med gode råd og aktuel viden, så din virksomhed nemmere kan arbejde med at forebygge fravær og fastholde medarbejdere.
  Når en medarbejder er i risiko for en længerevarende sygemelding, hjælper jobcenteret med at afdække sygdomsproblemet og finde løsninger, der kan fastholde medarbejderen i jobbet.

  Typisk er det første mål en delvis raskmelding, så medarbejderen bevarer kontakten til arbejdspladsen og gradvist kan genoptage arbejdet. Hvis det er aktuelt med afprøvning i andre jobfunktioner for at afklare fastholdelsesmulighederne, så kan der iværksættes virksomhedspraktik eller løntilskud. Andre muligheder omfatter hjælpemidler, personlig assistance, § 56-aftale (løn under sygdom) og fleksjob til fastholdelse af medarbejderen i eksisterende jobfunktion.

  Hvis du som arbejdsgiver kan se, at en medarbejder står over for en sygemelding, der risikerer at vare i mere end 8 uger, kan du med fordel anmode om såkaldt fast track-behandling af sygemeldingen. Så fremskyndes tidspunktet for den første opfølgningssamtale med kommunen til senest 2 uger efter anmodningen.
   

 • Ansættelser med tilskud

  Som arbejdsgiver er der i nogle tilfælde mulighed for at ansætte medarbejdere midlertidigt på særlige vilkår og med økonomisk støtte. Her kan du læse om ordningerne for ansættelse i virksomhedspraktik og løntilskud.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 21.04.2017