You are here

Indsats for unge uden uddannelse

Motivering og afklaring er det primære fokus i indsatsen for unge, jobklare kontant-hjælpsmodtagere og forsikrede ledige uden uddannelse.

Indsatsen består af 3 elementer:

  • Et intensivt, individuelt samtaleforløb ved medarbejder i Jobcenteret i perioden op til holdstart på CPH West
  • 14 dages job- og uddannelsesafklaring på CPH WEST
  • (Op til) tre måneders snusepraktik på en arbejdsplads

På CPH West forestås undervisningen af CPH WEST, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og Jobcenteret i fællesskab. Arbejdsgivere og brancheambassadørerne inddrages lejlighedsvis som gæstelærere.

I løbet af forløbet vurderes det om de unge er omfattet af målgruppen for, og skal have et, uddannelsespålæg. Unge under 25 år, uden forsørgerpligt og uden en kompetencegivende uddannelse får et uddannelsespålæg.Med et uddannelsespålæg skal den unge indenfor 8 uger præsentere en eller flere uddannelser, som han/hun vil søge om optagelse på.

Indsatsen fortsætter i op til tre måneder i en såkaldt snusepraktik på en arbejdsplads. Der er etableret en lang række snusepraktikpladser i Ishøj og Vallensbæk kommuner indenfor den offentlige sektor. Ad hoc praktikaftaler indenfor den private sektor suppleres der med efter behov med.

Uddannelsesvejledningen fortsætter under snusepraktikken. Denne varetages af en projektmedarbejder fra Jobcenteret, hvis opgave er at følge op på den unge på arbejdspladsen og afholde/arrangere fælles vejlednings seancer.

Det vil være muligt at den enkelte arbejdsplads udpege en mentor. Det kan komme på tale, hvis der er unge skal have særlig støtte til at gennemføre kontanthjælpsjobbet.

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4444
Sidst opdateret 27.04.2015