You are here

Uddannelse

For at få en stabil tilknytning til arbejdsmarkedet, har det stor betydning, at du har en uddannelse.

Hvis du ikke har gennemført en uddannelse, vil Jobcenteret vejlede dig til at søge en uddannelse på almindelige vilkår. Det vil sige med elevløn eller Statens Uddannelsesstøtte (SU), for at forbedre dine muligheder på længere sigt. Er du ung uden uddannelse, vil du modtage en målrettet indsats fra Jobcentret, der skal hjælpe dig i gang med en uddannelse.

For alle gælder desuden, at mens du er ledig og tilmeldt Jobcenteret, har du mulighed for at blive fagligt opkvalificeret. Mulighederne afhænger blandt andet af, om du er medlem af en A-kasse eller er kontanthjælpsmodtager. For eksempel er alle nyledige forsikrede ret til seks ugers uddannelse efter eget valg, inden for de første ni måneders ledighed. Henvend dig i Jobcenteret eller til Ungdommens Uddannelsesvejledning for at få vejledning om uddannelses- og opkvalificeringsmuligheder.

Læs mere om Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Find information om uddannelser og kurser på Uddannelsesguiden.dk

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4444
Sidst opdateret 27.11.2019