You are here

Nødpumpestation ved Ishøj Havn

En nødpumpestation sikrer mod fremtidige oversvømmelser i området omkring Vallensbæk og Ishøj.

Over de seneste år har hyppige oversvømmelser langs St. Vejleå og store klimaforandringer skabt mange udfordringer i området.

Klimaforandringerne er forekommet i form af ændret nedbør, kraftigere sommerregn og vådere vintre, stigning i havniveau/højvande sker hyppigere.

Ved højvande mere end 0,3 m over normalniveauet, er slusen lukket, og vandet fra St. Vejleå kan derfor ikke komme ud i Køge Bugt. Dermed kan området bag digerne og grunde langs åen blive oversvømmet.

Løsningen på disse problemer er anlægning af en nødpumpestation.

Pumpestationen sikrer, at vandet bag diget også kan ledes væk, når vandstanden i Ishøj Havn er højere end normalt.

Sådan fungerer pumpen
Når vandstanden i Ishøj Havn og Øresund er højere end normalt, lukkes slusen i udløbet fra St. Vejleå for at undgå, at vandet fra havet oversvømmer arealer og bebyggelser i de lave områder langs åen bag diget. Lukning af slusen medfører så, at vandet alligevel stiger op bag diget, fordi vandet fra St. Vejleå nu ikke længere kan ledes naturligt ud i havnen. Den nye pumpestation vil på nærmest hollandsk maner sikre mod fremtidige oversvømmelser i området ved at holde vandstanden bag diget nede. Pumpen kan flytte i alt 4 m3/s fordel lige på to pumper. 

Pumpen hjælper også aborrerne
I Køge Bugt er der en stor bestand af brakvandsaborrer, der om efteråret søger ind mod de østsjællandske åer. Dette er i ekstraordinær grad tilfældet for St. Vejle Å, der munder ud i det salte deltaområde, der rummer Ishøj- og Vallensbæk Havn. Her samles hundredvis af store aborrer hvert efterår. Placering og design af nødpumpestationen har fokus på at tilgodese disse fisk. Nødpumpen vil desuden kun være i drift i relative korte perioder og kun pumpe en ganske lille del af åvandet.

 

 

Sidst opdateret 03.10.2018