You are here

Anmeld eller afmeld din olietank

Her kan du anmelde eller afmelde din olietank.

Etablering af en ny olietank skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før, arbejdet påbegyndes.

Læs om reglerne for villaolietanke på Miljøstyrelsens hjemmeside: http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2017/feb/pjece-om-villaolietanke-2016/

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 07.10.2019