You are here

Byggeri

 • Nyt bygningsreglement pr.3. januar 2018

  Fotograf: Byg og Miljø

  Nyt bygningsreglement pr. 3. januar 2018

Søg byggetilladelse, få gode råd om byggeri og se takster og gebyrer for byggesagsbehandling.

I Byg og Miljø kan du ansøge om byggetilladelse til dit byggeri digitalt.

Når du skal ansøge om en byggetilladelse til dit byggeri, giver Byg og Miljø dig et overblik over, hvilken information og dokumentation kommunen skal bruge for at behandle din sag.

Undervejs får du en målrettet hjælp til de mest almindelige aktiviteter inden for byggeri, du som borger vil have brug for at søge tilladelse til.

Du bliver guidet igennem ansøgningsprocessen, trin for trin, indtil du til sidst med et enkelt klik kan sende din ansøgning, som automatisk går til den rette myndighed. Herefter kan du løbende følge med i, hvor langt behandlingen af din sag er kommet.

Du får besked, når der er henvendelser eller afgørelser fra os, og du kan eventuelt kontakte os via kontaktinformationerne længerede nede.

På den offentlige forbrugerportal, forbrug.dk, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står bag, har de samlet gode råd til forbrugerne om aftaler med håndværkere.

Dem kan du læse mere om, på forbrug.dk. 

Byggeri

 • Straks-behandling af byggesager

  Straks-behandling er et tilbud til borgere og virksomheder om at få en ansøgning om byggetilladelse behandlet inden for tre arbejdsdage.

  For at en byggesag kan blive straks-behandlet, skal du indsende ansøgningen via den digitale byggeansøgningsløsning Byg og Miljø, der er tilgængelig fra kommunens hjemmeside, Borger.dk og Virk.dk.

  Det er en forudsætning, at du indsender et fuldstændigt ansøgningsmateriale og dokumentation for, at lovgivningen overholdes ved at udfylde alle tjeklister og svare på alle spørgsmål i Byg og Miljø. Fuldmagt skal vedlægges, hvis det er nødvendigt.

  Hvilke sager kan straks-behandles?

  Det er typisk sager med begrænset kompleksitet, der kommer ind under ordningen. Det kan fx være enfamiliehuse, hvor kommunen ikke skal udføre byggeteknisk sagsbehandling.

  Andre eksempler kan være visse avls- og driftsbygninger samt industri- og lagerbygninger. Byggeriet skal være i én etage og under 2.000 m2.

  Et nybyggeri eller om-/tilbygninger kan også komme ind under ordningen, når der fx er tale om kontor, industri, lagerbygning, undervisningsrum, skolefritidsordning, dagcenter, butik, forsamlingslokale, kantine, restaurant, selskabslokale eller skole. Byggeriet skal være i én etage og under i alt 600 m2.

  Hvornår kan en sag ikke straks-behandles?

  Hvis sagerne er komplekse, eller hvis du ikke har givet alle de nødvendige oplysninger, kan sagen ikke straks-behandles. Det vil for eksempel sige, hvis sagen ikke er fuldt oplyst eller at byggeriet kræver dispensation eller partshøring.

  Hvis byggeriet ikke følger ”Eksempelsamling om brandsikring af byggeri”, kræves der en brandteknisk dimensionering, og det kan heller ikke nås på under 3 arbejdsdage.
  Byggesager, der ikke kræver byggetilladelse, men alene skal anmeldes, kommer heller ikke ind under ordningen. Her gælder det, at hvis kommunen ikke har reageret inden for to uger efter anmeldelsen er modtaget, kan byggearbejdet påbegyndes. Det er sager som f.eks. garager, carporte og udhuse.

 • Enfamiliehuse, tilbygninger, ombygninger og udestuer

  Du skal ansøge om byggetilladelse i god tid, inden du skal i gang med dit byggeri. Vi vil meget gerne i dialog med dig om dine byggeplaner, inden du sender en ansøgning til os.

  Du må først gå i gang, når du har fået byggetilladelse. Du skal have byggetilladelse til nye enfamiliehuse og alt, der udvider boligarealet. Det gælder tilbygninger til enfamiliehuse, udestuer og udnyttelse af tagetager.

  En lokalplan, deklaration eller retningslinjer for samlede bebyggelser kan begrænse dine valgmuligheder for tagmaterialer og udvendige farver.

  Vær opmærksom på at nogle ændringer ved tag og vægge kan betyde krav om ekstra isolering. Se bygningsreglementet eller spørg kommunen, inden du går i gang. Disse bestemmelser skal du følge, selvom du ikke skal søge byggetilladelse. Undersøg derfor - inden du går i gang med ombygning, udskiftning og lign. - hvilke bestemmelser, der gælder for din ejendom.

  Husk at give besked til BBR-registret på cet@vallensbaek.dk, når du er færdig med byggearbejdet..

 • Regler for sekundær bebyggelse - carporte, udhuse mv.

  Fra den 1. juli 2017 udgik anmeldelsesbegrebet af bygningsreglementet. Ændringen har blandt andet betydning for opførelse af sekundær bebyggelse, når bebyggelsen har et samlet areal på højst 50 m². Sekundær bebyggelse er garager, carporte, udhuse, overdækkede terrasser, drivhuse og lignende bygninger.

  Når den sekundære bebyggelse på grunden tilsammen har et areal på højst 50 m², kan du nu opføre bebyggelsen uden at anmelde det som en byggesag og uden at søge byggetilladelse.

  Din bygning skal dog stadig leve op til de samme regler som tidligere, og derfor har vi lavet denne lille guide til, hvordan du kommer godt fra start.

  1.

  Gennemgå regler for byggeri: placering, højde, længde, regnvand, materialer mm. Vejledning om opførelse om sekundær bebyggelse med et samlet areal på højst 50 m2.

  2.

  Vær opmærksom på om anden lovgivning er overholdt: lokalplan, servitutter, overkørsel mm.

  3.

  Kontakt Center for Teknik, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dine byggeplaner. Det er bedst af afklare tvivl på forhånd, så du ikke risikerer at skulle ændre dit byggeri senere.

  4.

  Snak med dine naboer om dine byggeplaner.

  5.

  Gå i gang med at bygge.

  6.

  Sørg for, at din nye bygning registreres i Bygnings- og Boligregisteret (BBR) hos Center for Teknik.

   

  Du skal søge byggetilladelse hvis:

  1.

  Den sekundære bebyggelse tilsammen er større end 50 m²

  2.

  Dit byggeri overskrider reglerne i bygningsreglementet.

  Vær opmærksom på, at ejer af ejendommen altid har ansvar for, at byggeriet overholder gældende lovgivning under hensyntagen til plangrundlag, servitutter og retningslinjer m.v.

   
 • Nedrivning af bebyggelse

  Det kræver byggetilladelse at nedrive byggeri.

  Dog kan bebyggelse, der kan opføres uden ansøgning om byggetilladelse, også rives ned uden tilladelse fra kommunen.

  En ansøgning om tilladelse til nedrivning af bebyggelse skal indeholde oplysninger om ejendommens adresse, matrikelbetegnelse og identifikation af bygningen. Derudover skal ansøgningen indeholde information om bygningens højde og grundflade.

  Nedrivning af bebyggelse skal meddeles til Bygnings- og Boligregistret (BBR). Bemærk, at der kan være andre regler end dem, der følger af byggeloven og bygningsreglementet, der kan begrænse muligheden for nedrivning af bebyggelse, f.eks. begrænsninger i en lokalplan, regler om håndtering af byggeaffald eller regler i bygningsfredningsloven om fredede og bevaringsværdige bygninger.

 • Søg om dispensation til dit byggeri

  Hvis dit planlagte byggeri ikke kan overholde en eller flere af de bestemmelser, der gælder for dit hus eller grund, kan du søge om dispensation.

  I sagsbehandlingen vurderer vi konsekvenserne i forhold til hensyn til naboer, overordnede hensyn, en helhedsvurdering eller byggetekniske konsekvenser.

  Ansøgninger om dispensation bliver i nogle tilfælde forelagt Teknik- og Miljøudvalget, der i givet fald træffer den endelige beslutning.

  Du skal være opmærksom på, at byggesager, der kræver dispensation, har en længere sagsbehandlingstid end øvrige byggesager.

  Orientering af naboer

  Der et lovkrav om, at naboerne skal orienteres, inden en ansøgning om dispensation kan behandles. Naboorienteringen udføres af Byg og Plan.

  Eventuelle reaktioner fra naboer eller grundejerforening vil indgå i vurderingen af, om du kan få en dispensation. Dog kan naboorientering udelades hvis kommunen skønner, at dispensationen er uden betydning for de pågældende naboer.

  Sådan sender du en ansøgning om dispensation

  Du skal sende en ansøgning, hvor du nøje begrunder, hvorfor det teknisk ikke er muligt at overholde de gældende regler og bestemmelser.

 • BBR

  Din BBR-meddelelse

  Du kan til enhver tid se din opdaterede BBR-meddelelse på www.ois.dk.

  Rettelser til BBR

  Hvis du har rettelser til din BBR-meddelelse, så send os en mail på cet@vallensbaek.dk. 

   

Gebyr

Byggesagsgebyr 2020: 715 kr/time. 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 03.03.2020