You are here

Dine rettigheder ved byggesager

  • En byggesagsbehandler kigger på byggesagen.

    Fotograf: Colourbox

    Du kan lade dig repræsentere af én, der bl.a. står for kontakten med myndighederne.

Du har nogle særlige rettigheder i forbindelse med byggesager: Hvis du er part i en byggesag, kan du vælge at lade dig repræsentere af andre. Du har også ret til aktindsigt.

På byggelovsområdet er det meget almindeligt, at man overlader sin byggesag til professionelle rådgivere som for eksempel arkitekter, ingeniører eller håndværkere. Repræsentanterne står derfor for byggeansøgningen og den øvrige kontakt med myndighederne.

Hvis du vælger at overlade dit byggeprojekt til en anden, skal du være opmærksom på, at du skal give din repræsentant en skriftlig fuldmagt.

Fuldmagten skal sendes til Byg og Plan sammen med byggeansøgningen, så vi kan se, at du som ejer af ejendommen er indforstået med, at vi behandler dit byggeprojekt.

Du skal også være opmærksom på, at du skal have en fuldmagt fra ejendommens ejer, hvis du ikke selv ejer den ejendom, du bor i.

Du har ret til at se sagens dokumenter

Alle borgere har - med visse undtagelser - ret til at følge med i offentlige myndigheders arbejde. Derfor har du krav på aktindsigt, hvor du kan gennemse og evt. få udleveret kopier af byggesager.

Hvis du er part i sagen, og du anmoder om aktindsigt, har vi pligt til at vente med at træffe afgørelse, indtil du har haft lejlighed til at sætte dig ind i sagens dokumenter.

Udgangspunktet er, at du kan få alle dokumenter at se. Der er dog visse sager og dokumenter, som man ikke kan få aktindsigt i.

Det drejer sig for eksempel om ansættelses- og forfremmelsessager, straffesager, interne arbejdsdokumenter samt oplysninger om andre borgeres private, herunder økonomiske forhold, virksomheders forretningshemmeligheder og sikkerhedsmæssige forhold.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at du være i stand til at konkretisere sagen for at få aktindsigt. Dvs. at du kan beskrive sagen på en måde, så vi kan finde den i vores byggesagsarkiv.

Den nemmeste måde for os er, at du kender ejendommens matrikelnummer eller adresse.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4700
Sidst opdateret 13.02.2015