You are here

Ejendomsskat og ejendomsvurdering

 • Hus og mønter

  Som ejer af en ejendom skal man betale ejendomsskatter m.v. til kommunen.

Ejer du en bolig, skal du betale ejendomsværdiskat og ejendomsskat (grundskyld).

Som ejer af en ejendom skal man betale ejendomsskatter m.v. til kommunen. Alle, der er fyldt 65 år eller får udbetalt folkepension, førtidspension eller er efterlønsmodtagere og har fast bopæl her i landet, kan ansøge om henstand med betaling af ejendomsskatter her.

Hvornår bliver din ejendom vurderet?

Læs mere om ejendomsvurdering på skat.dk.

Hvad er ejendomsværdiskat?

Alle, der ejer en ejerbolig, skal betale ejendomsværdiskat. De fleste betaler automatisk skatten over trækprocenten. Er du selvstændigt erhvervsdrivende, skal du dog betale på de indbetalingskort, du får sammen med din forskudsopgørelse i november. Du kan se beregningen af ejendomsværdiskatten på din årsopgørelse.

Læs mere om ejendomsværdiskat og grundskyld på skat.dk.

Nedslag i ejendomsværdiskatten

Ejendomsværdiskatten kan nedsættes, hvis:

 • Du er pensionist eller enke/enkemand efter en pensionist og har begrænset indtægt.
 • Boligen har været ubeboet i en periode.
 • Boligen har været delvist udlejet.
 • Du har betalt udenlandsk ejendomsskat.
 • Du har købt boligen senest den 1. juli 1998.

Læs mere om ejendomsværdiskat på skat.dk.

Ansøg om lån til betaling af ejendomsskatter mv.

Du kan søge om lån til at betale dine ejendomsskatter (indefrysning af ejendomsskatter), hvis du eller din ægtefælle ejer en ejendom, herunder også fritidsbolig, som bruges til beboelse.

For at få lånet skal du eller din ægtefælle:

 • have fast bopæl her i landet
 • have opnået folkepensionsalderen, få udbetalt social pension, delpension eller modtage efterløn.

Lånet skal søges i den kommune, hvor ejendommen ligger, og ansøgningen foregår digitalt. Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.

Kommunen sikrer lånet ved tinglyst skadesløsbrev eller ejerpantebrev. Beløbet forrentes med en årlig rente, og lånet skal betales tilbage, når ejendommen sælges. Renten for 2017 er på 1,24 procent.

Hvad er grundskyld (ejendomsskat til kommunen)?

Du betaler grundskyld (ejendomsskat) til den kommune, din ejendom ligger i. Grundskylden bliver beregnet af det laveste af:

 • Ejendommens grundværdi fratrukket eventuelle fradrag for forbedringer.
 • Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 procent.

Den enkelte kommune fastsætter selv satsen (grundskyldspromillen) og opkræver skatten. Hvis du har spørgsmål om din ejendomsskat, skal du kontakte Borgerservice i den kommune, hvor din bolig ligger.

Hvornår kan du klage?

Se hvornår du kan klage over ejendomsvurderingen på skat.dk.

Ejendomsskat

 • Hvor ofte udsendes ejendomsskattebilletten?

  Ejendomsskattebilletten udsendes en gang om året. Der vil være to girokort vedlagt (en for hver rate), hvis du ikke har tilmeldt dig Betalings-Service hos din bank, sparekasse eller posthus. Tilmelding til Betalings-Service sker ved aflevering af indbetalingskortet til pengeinstituttet med følgende oplysninger:

  • Vallensbæk Kommunes PBS-nummer 00091103 og debitorgruppe 00661.

  Ejendomsskatterne opkræves i 2 rater:

  • 1. rate : forfaldsdato 1. februar
  • 2. rate : forfaldsdato 1. august

  Som ny ejer af ejendommen, skal du huske:

  • at få overdraget ejendomsskattebillet samt eventuelle girokort fra sælger, da ejendomsskatterne hæfter på ejendommen forud for anden tinglyst gæld.
  • opkrævningen af vand- og vandafledningsafgifter følger ejendommen. Det betyder, at køber og sælger selv - ud fra aflæsning af vandmåleren - skal ordne mellemværende via refusionsopgørelsen.
 • Hvilke skatter opkræves?

  Der opkræves følgende skatter:

  • Grundskyld til kommunen:Beregnes som en bestemt promille af grundværdien minus eventuelle fradrag for grundforbedringer. Beløbet fratrækkes grundværdien inden beregningen af grundskyld til kommunen. Fradraget bibeholdes i 30 år fra det år, fradraget er givet ifølge vurderingsmeddelelsen. Grundskyldspromillen fastsættes af Kommunalbestyrelsen for et år ad gangen.
  • Dækningsafgift af erhvervsejendomme: Beregnes som 10 promille af forskelsværdien dvs. forskellen mellem ejendomsværdi og grundværdi, dog ikke af de første 50.000 kr.
  • Dækningsafgift af offentlige ejendomme
 • Ejendomsvurdering

  Henvendelse vedrørende vurdering af din ejendom skal ske til direkte til SKAT

  Du kan se din vurdering, hvis du går ind på SKATs hjemmeside under punktet 'Bolig og ejendomme'.

Har du et spørgsmål om skat?

Hvis du har et spørgsmål om betaling af ejendomsskattebillettens ratebeløb, morarenter og gebyrer kan du ringe til Center for Økonomi og Indkøb på telefon 4797 4000 eller skrive til coi@vallensbaek.dk.
 

Få regulativer

Regulativer vedrørende renovationsordninger samt vand- og kloakforsyning kan fås ved henvendelse til:

 • Plan-, Bygge- & Miljøcenter
  Ishøj Kommune
  Tlf: 4357 7505

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk
Tlf 4797 4000
Sidst opdateret 24.10.2017