You are here

Følg byudviklingen - oversigtskort

På oversigtskortet kan du få overblik projekternes placering og indhold. Du finder bl.a. oplysninger om letbanen, det grønne strøg, vejomlægninger og meget mere.

Vallensbæk er en kommune i udvikling. Kommunen har 16.000 indbyggere og stadigt flere kommer til. Også stadigt flere virksomheder slår sig ned i kommunen.

 Grøn nål - kommunalt projekt.  Gul nål - ikke kommunale projekter.  Hvid nål - kommunalt projekt, der strækker sig over et større område.

Du kan flytte kortet rundt med musen  og zoome ind og ud med plus og minus knapperne nederst til højre. Når du klikker på en af nålene, kan du læse mere om det enkelte projekt og læse endnu mere, hvis du klikker på den blå overskrift. Du kan også finde alle projekterne i oversigten i højre side.

Under overskriften 'Det hele menneske i fremtidens boligby' understøtter kommunen balancen mellem arbejdsliv, familie- og fritidsliv ligesom erhvervslivets behov understøttes og tilgodeses. Det handler om gode muligheder for at komme til og fra job, gode indkøbsfaciliteter, fleksible pasningsmuligheder, optimale betingelser for et sundt og aktivt fritidsliv og fokus på nære relationer og tidssvarende boliger. Det betyder, at der løbende arbejdes på at renovere, tilpasse og udvikle veje, parker, grønne områder og kommunale ejendomme.

Du kan se en oversigt over de seneste års byudviklings-, bygge- og anlægsprojekter i Vallensbæk Kommune her.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 21.05.2019