You are here

Ny svømmehal

Kommunalbestyrelsen afsætter 133 millioner til at bygge en ny svømmehal ved idrætscentret.

Den nye svømmehal afløser svømmehallerne på Pilehaveskolen og Egholmskolen. De to svømmehaller er nedslidte, men videreføres indtil den nye er opført og klar til brug i 2023.

Tidsplanen

 • Starten af 2020 udvælger vi fem entreprenører, der skal give tilbud på svømmehallen
 • Sommeren 2020 indgår vi den endelig kontrakt med en entreprenør 
 • Forår 2021 begynder byggeriet af svømmehallen
 • Starten af 2023 indvier vi den nye svømmehal

Visionerne

Vallensbæk kommune ønsker at være en pionerkommune inden for skolesvømning. Samtidig har kommunen nogle stærke foreninger, der ønsker at benytte badet. Vallensbæk skal være kendt for vand.

Kommunens værdier skal følge med ind i svømmehallen. Badet skal opføres i en spændende og venlig arkitektur og blive et kraftcenter for mange aktiviteter.

Det er vigtigt at badet bliver placeret i optimal sammenhæng med idrætscentret, og at der via stisystemer bliver god forbindelse til den omkringliggende natur. 

Vallensbæk svømmehal skal være et fedt sted at tage hen. Et sted med fokus på kvalitet og æstetik. Og så skal badet være for alle borgere fra babyer til seniorer.

Styregruppen

Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter fra flere af kommunens foreninger og institutioner. Formålet med styregruppen er at sikre, at borgernes ønsker og behov tilgodeses allerede tidligt i processen og frem til, at det endelige byggeri står færdigt.

Til styregruppemøderne deltager også en rådgivende gruppe, som har stor erfaring fra tidligere byggerier med svømmehaller.

Styregruppen består af medlemmer fra:

 • Kommunalbestyrelsen
 • Ældrerådet
 • Idrætsforeningen VI39
 • Dykkerklub
 • Handicaprådet
 • Kano- og Kjakklubben
 • Friluftsrådet
 • Daginstitutionerne
 • Skolerne

Den rådgivende gruppe består af medlemmer fra:

 • DGI Rådgivning
 • Idrætscentret
 • Dansk Svømmeunion
 • Direktionen
 • Forvaltningen

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4000
Rådhuset
Sidst opdateret 17.01.2020