You are here

Plads til mere erhverv i Delta Park

NCC opfører Vallensbæk Company House IV. I den forbindelse etableres nyt vejanlæg og parkeringspladser langs Vallensbæk Torvevej.

NCC Property Development A/S har til dato opført kontorbyggerierne Vallensbæk Company House I, II og senest III, som pr. juli 2016 nu er fuld udlejet.

Med baggrund i den store interesse der har været for attraktive lejemål i Delta Park, og i særdeleshed i Vallensbæk Company House III, har NCC Property Development A/S besluttet at indlede planlægnings- og projekteringsfasen, for at kunne påbegynde endnu et byggeri i Delta Park i begyndelsen af 2016 - Vallensbæk Company House IV.

I forbindelse med gennemførelsen af byggeriet, skal der etableres et nyt vejanlæg med parkeringspladser langs Vallensbæk Torvevej. For at give plads for dette vejanlæg er det nødvendigt at træbeplantningen, på den del af grundarealet som ejes af NCC Property Development A/S, bliver fjernet. Dette arbejde påbegyndes allerede i december måned 2015.

Rydning af nødvendig træplantning langs Vallensbæk Torvevej vil ske medio december 2015. Færdiggørelse af den nye vej med parkeringspladser vil være færdig medio februar 2016.

Projektet bliver et ca. 10.000 m² stort flerbrugerhus (Company House). Der forventes en byggetilladelse til projektet primo februar 2016, og byggestart forventes medio 2016. Byggeriet forventes færdigt til indflytning primo/ultimo 2017.

Samtlige berørte naboer i Delta Park bliver orienteret om gennemførelsen af projektet. Bygge- og anlægsarbejderne medfører i sagens natur til- og frakørsel af byggematerialer og lignende, men det tilstræbes naturligvis at minimere gener i forbindelse med byggeriet mest mulig for områdets beboere og erhvervskunder.

Har du spørgsmål?

Så kontakt NCC, der er ansvarlige for projektet: Henrik Norrild, projektudviklingschef, NCC Property Development A/S, Tobaksvejen 2A, 2860 Søborg, telefon: 2488 7420, e-mail: hnr@ncc.dk

Sidst opdateret 03.10.2017