You are here

Udvikling af havne- og strandområde

Vallensbæk Kommune har en overordnet vision om at binde by og havn bedre sammen.

Det Grønne Strøg er udført som første etape og i 2018 afsatte kommunen yderligere 3 puljer penge til udvikling af havnen og strandområdet.

De tre puljer er markeret som projektområder på oversigten nedenfor, med en nærmere beskrivelse af projekterne under hvert link.

Du kan læse mere om udvikling af strandparken, udvikling af havnen og molen og badeanstalten

Se lokalplan nr. 105 her

Kystdirektoratet har den 11. december 2019 truffet afgørelser på ansøgninger om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på bynære arealer i eller omkring havne.

Find afgørelsen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Kontakt

Vallensbæk Torvevej 100
2665 Vallensbæk
Sidst opdateret 30.01.2020