You are here

Vedligeholdelse af fortove, stier og veje

Vej og Park laver løbende vurderinger og vedligeholdelse af kommunens fortove, stier og veje.

Ser du huller i veje eller på stier og fortove, så giv os et praj. Du kan gøre det via hjemmesiden eller benytte appen 'Giv et praj', som kan downloades via GooglePlay og AppStore. Når du benytter 'Giv et praj' får Vej og Park automatisk besked og kan derfor hurtigt rykke ud, hvis det er akut eller lade opgaven indgå i den almindelige planlægning af drift og vedligehold.

Asfaltarbejder

Vej og Park er ved at gennemgå alle veje i Vallensbæk Kommune. Der vil løbende blive udbedret akutte skader. Når asfalten skiftes vil, de mest trængende veje blive prioriteret først.

Større asfalt- og vejarbejder vil blive omtalt særskilt.

Fortove

Fortovene på Hyttebovej, Hyttekrogen og Hyttesvinget vil også blive udskiftet eller omlagt. Fortovet på Vallensbækvej er blevet udskiftet i 2018.

På Skolestien ved Pilehaveskolen bliver der i 2018 lagt nye fliser, og gadelamperne bliver flyttet ind til skel. Samtidig udskiftes lamperne til de nye Københavnerlamper, hvor lyset kan fokuseres så det ikke generer naboer.

Beskæring af træer og buske

I løbet af efteråret 2017 vil træerne på Rendsagervej blive beskåret, fordi de skygger for gadebelysningen.

Langs cykelstien ved Vallensbæk Skole beskæres også, ved gadelamperne.

Kontakt

Tlf 4373 2631
Vagt 2673 7225
Sidst opdateret 27.02.2019