You are here

Løntilskud til ansættelse i private virksomheder

Ansæt en ledig med tilskud op til 3-6 måneder. På den måde får du god tid til at danne dig et indtryk af, hvordan den pågældende arbejder - fagligt og i samarbejdet med kollegerne.

Fordele for dig, som arbejdsgiver og for den ledige

 • Du møder en potentiel ny medarbejder, og den ledige får prøvet sig selv af i et konkret job.
 • Du får tilskud i maksimalt 6 måneder. Det er jobcenteret, der i sidste ende afgør længden af den periode, der skal gives løntilskud til.
 • Du kan også i nogle tilfælde få tilskud til at dække de omkostninger som du har ved at introducere og oplære den ledige, og den lediges praktiske erhvervserfaring kan suppleres med kurser.
 • Ansættelse med løntilskud kan også kombineres med jobrotation og fungere som forlængelse af virksomhedspraktik.

Regler for ansættelse med løntilskud hos privat arbejdsgiver

 • Dit lokale jobcenter skal godkende løntilskudspladsen og den ledige. Det er vigtigt, at ansættelsen ikke starter før jobcentret skriftligt har godkendt løntilskudspladsen.
 • Der skal være tale om en nettoudvidelse i antallet af medarbejdere, når virksomheden ansætter en person i jobtræning med løntilskud, og der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af ansatte med og uden tilskud.
 • Løntilskudspladsen skal være egnet til at føre den ledige over i ordinær beskæftigelse i virksomheden eller tilsvarende fagområde.
 • Løn- og ansættelsesvilkår skal følge den almindelige overenskomst på området.
 • Virksomheden udarbejder en ansættelseskontrakt eller et ansættelsesbrev med beskrivelse af løn og arbejdsvilkår og den forventede tilskudsperiode. Jobcentret bistår gerne.
 • Jobcentret kan ved siden af løntilskuddet bevilge et tilskud til en person, som varetager opgaven med introduktion og støtte til en ledig med særligt behov for vejledning eller oplæring. Jobcentret kan yde tilskud til hjælpemidler i form af undervisnings materiale, arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger.
 • Der gælder almindeligt overenskomstmæssigt opsigelsesvarsel,dog mindst 14 dage.
 • Der er et støtteloft over, hvor meget man kan modtage i tilskud.
 • Tilskuddet kan over en periode på et år ikke overstige 50% af de samlede lønomkostninger.

Kontakt

Sidst opdateret 03.08.2016