You are here

Tilfredsheds-undersøgelse 2014

Vallensbæk Kommune har i september-oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre til børn i samtlige dagtilbud i kommunen.

I tilfredshedsundersøgelsen bliver forældrene spurgt om deres tilfredshed med deres barns dagtilbud på en række områder. Undersøgelsen skal bidrage til at skabe grundlag for dialog, særligt med forældrene, men også mellem institutionslederne og mellem ledere og forvaltning og med det politiske niveau. Undersøgelsens resultater anvendes til det videre arbejde med kvalitetsudvikling i daginstitutionerne.

Læs resultatet af undersøgelsen: Forældretilfredshed 2014, Vallensbæk Kommune, hovedrapport v.2.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 10.09.2015