You are here

SFO og Juniorklub

SFO er et tilbud til børn i 0.-4. klasse. Juniorklub er et tilbud for børn i 5.-6. klasse.

SFO 0.-4. klasse

SFO er for eleverne i 0.-4. klasse. Der er gode og alderssvarende aktiviteter for både de mindste og de ældste børn.

SFO'ens åbningstider

Se skolernes hjemmesider:

Børnehavebørn overflyttes til skolefritidsordningen den 1. maj, hvor der i en overgangsperiode følger en medarbejder med til skolefritidsordningen, for at børnene får en bedre overgang mellem børnehave og skole/skolefritidsordning. I perioden 1. maj - 30. juni betales daginstitutionstakst.

Juniorklub 5.-6.klasse

Juniorklubben er et fritidstilbud til børnene i 5. - 6. klasserne. Juniorklubben foregår på de tre skoler og er organiseret under Ungdomsskolen.

Læs mere om Juniorklubben

Både tilmelding og udmelding til SFO og Juniorklub sker via den digitale pladsanvisning.

Betaling, helligdage m.v.

 • Takster og betaling

  Betalingen for SFO eller Juniorklub skal ske forud. Den sidste rettidige betalingsdag vil det fremgå af girokort og er normalt omkring den 1. i måneden.

  Ved ikke rettidig betaling vil der sammen med udsendelse af rykker blive opkrævet et gebyr på 200 kr. Ved fortsat manglende betaling vil restancen automatisk blive sendt til inddrivelse samt modregning i børnefamilieydelsen hos restanceinddrivelsesmyndigheden SKAT.

  Kontakt Økonomicentrets opkrævningsafdeling, hvis du mangler girokort og ikke har betalt via betalingsservice.

  Priser for en plads i SFO eller Juniorklub pr. måned:
  Skolefritidsordning : 0.- 4. kl.: Kr. 1.636,- (12 måneders opkrævning)
  Juniorklub : 5.- 6. kl. : Kr. 600,- (12 måneders opkrævning).

  Søskendetilskud
  Hvis man har mere end ét barn i daginstitution/skolefritidsordning, får man automatisk søskendetilskud. Det indebærer, at man skal betale fuld takst for den dyreste plads og halv pris for de andre pladser. Reglen gælder ikke for pladser i junior- og ungdomsklub.

 • Helligdage og sampasning

  Alle skolefritidsordninger (SFO’er) har lukket på helligdage, den 5. juni (grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag).

  Vallensbæk Kommune tilbyder på bestemte dage sampasning. Det drejer sig om:

  • den 2. januar, når den falder på en fredag
  • mandag, tirsdag og onsdag før påske
  • fredagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • i uge 28, 29 og 30 i sommerferien, hvor der er Sommer Camp
  • mellem jul og nytår med undtagelse af den 25. og 26. december.

  Det går på skift for et skoleår ad gangen, hvilken SFO der har åbent på sampasningsdagene.

  I skoleåret

  • 2019-2020 har Vallensbæk Skoles SFO åbent.
  • 2020-2021 har Egholmskolens SFO åbent.

  Sommer Camp

  Der er i 2020 Sommer Camp for de tre SFO’er i uge 28, 29 og 30. Det foregår i år i børnenes egen SFO.

 • Indmeld eller udmeld dit barn

  Du skal anvende Den Digitale Pladsanvisning ved indskrivning og udskrivning af dit barn til SFO eller Juniorklub. Når indmeldelsen er afsendt, er barnet automatisk indmeldt fra den dato, der er ønsket. Dvs. du ikke modtager yderligere indmeldelseskvittering.

  Pasningsgaranti

  Der er pasningsgaranti til og med 6. klasse.

  Udmeldelse

  Udmeldelse skal også ske via Den Digitale Pladsanvisning.
  Der er en måneds opsigelse fra den 15. eller den sidste dag i måneden. Udmeldelsen kan dog tidligst ske 3 måneder efter indmeldelsen. Overholdes dette ikke skal der betales for opsigelsesperioden.

  Frit Valg

  Det er muligt at blive optaget i en skolefritidsordning i en anden kommune end opholdskommunen. Optagelse i skolefritidsordning er betinget af, at barnet går i skole der, hvor skolefritidsordningen er.

  Det er opholdskommunen, der opkræver forældrebetalingen. Det er den dyreste takst der betales. Det betyder, at hvis udførerkommunens forældrebetaling er højere end opholdskommunens, så er det den takst der betales. Hvis opholdskommunens forældrebetaling er højere end udførerkommunens, så er det den takst der betales.

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 12.06.2020