You are here

Fra fravær til fremmøde

Elektronisk fraværsregistrering

I Vallensbæk Kommune arbejder vi med tidlig og forebyggende indsats i forhold til at sikre en god skolegang for alle elever. I den forbindelse er der blevet udarbejdet en vejledning for fraværsproceduren i kommunen.

Formålet er at skabe en ensartet og tydelig procedure, der kan sikre en hurtig og relevant håndtering af bekymrende skolefravær, samt minimerer risikoen for at ansvaret ”falder ned mellem to stole”. Vejledningen er et arbejdsredskab til lærerne. Det er skolens ansvar dagligt at føre kontrol med, at eleverne er til stede ved undervisningen og registrere fraværet elektronisk. Fraværsproceduren giver mulighed for at orientere og inddrage forældrene hurtigt i forhold til at vende barnet/den unges fravær til fremmøde.

Læs proceduren i vejledningsfolderen; ”Fra fravær til fremmøde – procedure ved bekymrende fravær, 2017”.   

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 23.08.2017