You are here

Grøn Generation

Projekt Grøn Generation har fokus på klima, innovation og bæredygtighed for børn og unge i alderen 0-18 år

Formål

Udvikling af et bæredygtigt samfund via uddannelse.

Mål

At engagere 10 kommuner i at udvikle kommunale strategier til fremme af Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU) og dermed "Grønne Generationer".

UBU:

  • er undervisning, der udvikler handlekompetence, viden og engagement hos børn og unge, der gør dem i stand til at skabe et bæredygtigt samfund i fremtiden
  • er et timeløst fag indskrevet i de officielle mål for børn og unges udvikling
  • betyder, at man inkluderer bæredygtig udvikling i undervisning og læring, indenfor fx klimaændringer, katastroferisiko-begrænsning, biodiversitet, fattigdomsbekæmpelse og bæredygtigt forbrug.
  • fremmer dermed kompetencer som kritisk tænkning, evnen til at forestille sig fremtidige scenarier og træffe beslutninger i samarbejde med andre.

Læs mere om "Grøn Generation" her

"Grøn Generation" er et treårigt projekt, som har til formål at styrke børn og unges kompetencer i at agere indenfor klima, innovation og bæredygtighed.

Vallensbæk Kommune har politisk besluttet at gå sammen med ni andre kommuner om projekt "Grøn Generation". Projektet ligger indenfor dagtilbuddenes læreplaner og skolernes læseplaner.

Processen med at udarbejde strategien i Vallensbæk Kommune er påbegyndt og forventes at være gældende med udgangen af 2016.

Lokale tiltag som understøtter projektets formål

Fokus på vand- og klimatilpasning for 3.-6. klasse

  • Mobile Science Center besøger for 2. år i træk kulturugen og laver aktiviteter med eleverne - Læs mere her

Fokus på biodiversitet

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 15.04.2016