You are here

Stil op til skolebestyrelsesvalg

Det er nu tid til at, der skal vælges medlemmer til skolebestyrelserne på Vallensbæks tre skoler

På hver skole er der etableret en skolebestyrelse. Overordnet udøver skolebestyrelsen sin virksomhed inden for de mål og rammer, som Kommunalbestyrelsen fastsætter. Skolebestyrelserne udlægger principper, og fører tilsyn med næsten alle dele af skolens virksomhed indenfor blandt andet:

  • Skolens antimobbestrategi
  • Samarbejdet mellem skole og hjem, herunder principper for forældrenes ansvar i samarbejdet
  • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.

De nuværende skolebestyrelsers valgperiode udløber 31. juli 2018. Ved valget vælges de forældrerepræsentanter, der skal repræsentere forældrene og eleverne de næste fire år.

Sådan stiller man op som kandidat til skolebestyrelsesvalget 2018 

  1. Kontakt skolens ledelse og fortæl, at du gerne vil stille op.
  2. Deltag i opstillingsmøde på din barns skole.

Som kandidat opstiller man som enkeltperson, og alle valgberettigede kan stille op. Frist for opstilling som kandidat til skolebestyrelsen er onsdag den 25. april.

Hvis der efter den 25. april mellem kandidaterne kan aftales en opstillingsrækkefølge, skal der ikke foretages afstemning, og der bliver således tale om fredsvalg.

I tilfælde af at der ikke opnås enighed om opstillingsrækkefølge, vil alle stemmeberettigede modtage valgmateriale den 27. april og der vil blive afholdt valg på alle tre skoler onsdag den 23. maj fra kl. 08:00 – 18:00.

Vigtig info for de tre skoler

Egholmskolen

  • Der afholdes møde for allerede opstillede kandidater den 26. april kl. 18.30.

Vallensbæk Skole

  • Der afholdes møde for allerede opstillede kandidater den 3. maj kl. 18:00-19:00 i skolens personalelounge.

Pilehaveskolen

  • Der afholdes møde for allerede opstillede kandidater den 2. maj kl. 19:00-20:00 i skolens personalerum.

Mere information

Hvis du ønsker at høre mere om skolebestyrelsesvalget, er du altid velkommen til at kontakte ledelsen på dit barns skole. Du kan også læse mere på skolernes hjemmesider:

http://egholmskolen.skoleporten.dk/sp

http://vallensbaekskole.skoleporten.dk/sp

http://pilehaveskolen.skoleporten.dk/sp


Du kan også læste mere om procedure, valgbarhed og fredsvalg i Styrelsesvedtægt for Vallensbæk Kommunes Skolevæsen


 

 

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 03.04.2018