You are here

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten er en ambitiøs tværkommunal 3-årig indsats i Brøndby, Glostrup og Vallensbæk med fokus på synlig læring.

Indsatsen gennemføres med økonomisk støtte på 6.150.000 kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. De 3 kommuner vil i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 fokusere på at arbejde med læringsmålstyret undervisning og Forenklede Fælles Mål med henblik på, at alle elever bliver så dygtige, som de kan.

Formålet er at højne elevernes faglige niveau og at styrke det faglige samarbejde hos lærere og børnehaveklasseleder. Lærere og børnehaveklasseledere deltager i løbet af de 3 år i kompetenceudvikling, hvor de uddannes i opstilling af læringsmål, feedback, evaluering og elevernes progression. De arbejder på den enkelte skole i faggrupper på årgange (FF-teams) med at lave fælles undervisningsforløb og årsplaner.

På alle skoler uddannes aktionslæringsvejledere, som skal understøtte lærere og børnehaveklasseledere i en undersøgelse af egen praksis og i at bygge videre på den praksis, som vi ved virker bedst. Ledelse og forvaltning kompetenceudvikles ligeledes, så de understøtter lærernes og børnehaveklasseledernes arbejde med synlig læring og skaber et fællessprog om læring på alle niveauer i organisationen.

Succeskriteriet for indsatsen er, at læreres og børnehaveklasselederes kompetenceudvikling og arbejde med læringsmål, kan ses på den enkelte elevs progression i fagene og på elevernes motivation for at lære. Desuden er det et succeskriterium, at lærerne og børnehaveklasselederne over tid oplever mere faglig sparring og overskud til den enkelte elev, samt at alle medarbejdere, fra personalerum til forvaltning, samarbejder om det fælles mål at komme tæt på læringseffekten.

Ved spørgsmål kontakt lokal projektleder Katrine Pedersen kpe@vallensbaek.dk eller projektleder Sidsel Rosa Just på sijus@brondby.dk

 Læs mere nedenfor:

FAQ

Kontakt

Vallensbæk Stationstorv 100
2665 Vallensbæk Strand
Tlf 4797 4967
Sidst opdateret 09.12.2015